Geofizički profil snimljen u području Lošinjskog kanala s interpretiranim seizmičkim jedinicama.

Geofizički profil snimljen u području Lošinjskog kanala s interpretiranim seizmičkim jedinicama.

Skip to content