Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Facies architecture, geochemistry and petrogenesis of Middle Triassic volcaniclastic deposits of Mt. Ivanščica (NW Croatia): evidence of bimodal volcanism in the Alpine-Dinaridic transitional zone

springer

Rad objavljen u časopisu Swiss Journal of Geosciences rezultat je istraživanja provedenog u okviru projekta GOST (IP-2019-04-3824) Hrvatske zaklade za znanost. Rezultati istraživanja daju nove spoznaje o arhitekturi facijesa, geokemiji i petrogenezi srednjotrijaskih vulkanoklastičnih naslaga u Alpsko-Dinaridsko tranzicijskoj zoni u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Oni pružaju novi uvid u bimodalni kalcijsko-alkalijski kontinentalni riftni vulkanizam u Sjevernohrvatskom trijaskom riftnom bazenu, te omogućuju rekonstrukciju geodinamske povijesti pasivnog ruba Adria ploče tijekom srednjeg trijasa (gornji anizik-donji ladinik).

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1186/s00015-024-00453-8

hr
Skip to content