Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Evolution of eastern passive margin of Adria recorded in shallow to deep‑water successions of the transition zone between the Alps and the Dinarides (Ivanščica Mt., NW Croatia)

springer

U znanstvenom časopisu Facies objavljen je znanstveni rad pod naslovom Evolution of eastern passive margin of Adria recorded in shallow to deep‑water successions of the transition zone between the Alps and the Dinarides (Ivanščica Mt., NW Croatia)

Rad je isključivo rezultat djelatnika Zavoda za Geologiju Hrvatskog geološkog instituta.

U radu su prikazani rezultati sedimentoloških i paleontoloških analiza kojima su prethodila detaljna i dugotrajna terenska istraživanja na području Ivanščice u Hrvatskom zagorju. U ovom radu po prvi puta je detaljno snimljena i opisana gotovo kompletna jurska dubokovodna sedimentna sukcesija istočnog pasivnog kontinentalnog ruba Jadranske mikroploče. U sedimentnom zapisu moguće je iščitati jasne dokaze o dvama tektonskim impulsima koji su doveli do naglog produbljivanja taložnog okoliša i uspostave neprekidne dubokovodne sedimentacije. Sedimentne stijene istog paleogeografskog podrijetla od ranije su bile poznate na području susjedne Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, ali ne i Hrvatske. Ovaj rad stoga donosi ključne spoznaje o evoluciji distalnog pasivnog ruba Jadranske mikroploče i tako popunjava prazninu na prijelazu Bosanskog bazena prema Slovenskom i Bledskom bazenu te Sjevernim Vapnenačkim Alpama i precizira vrijeme tektonskih pokreta koji su doveli do formiranja sjeveroistočnog ruba Jadranske karbonatne platforme.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg Trijasa“. Akronim GOST (IP-2019-04-3824), voditelj dr.sc. Damir Slovenec.

Rad je dostupan na poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s10347-023-00674-7

hr
Skip to content