Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Znanstveno-stručni skup 9. međunarodne konferencije „Voda za sve“

Znanstveno-stručni skup 9. međunarodne konferencije „Voda za sve“ održan je 19. i 20. svibnja 2022. godine u Osijeku, s ciljem okupljanja i razmjene znanja znanstvenika i stručnjaka koji se bave problematikom zaštite, korištenja i očuvanja vodnog bogatstva Hrvatske. Središnja tema ovogodišnjega skupa bila je “Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim”.

U sklopu kategorije „Upravljanje vodama“ predstavlja je tema priprema vodoopskrbnih sustava na moguće opasnosti u sklopu projekta MUHA. Više o događaju možete pronaći na web-stranici MUHA projekta: https://muha.adrioninterreg.eu/news/the-contribution-to-the-9th-international-conference-water-for-all-2022-osijek-croatia?fbclid=IwAR0-9FEfuWpSN5P3w5eXvoa1pVw0qekhdTa3KiVBaq_61V5BxPnWuCU_WiQ .

Konferenciju su organizirali Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u suradnji s mrežom institucija suorganizatora. 

Facebook link od MUHA projekta (objave): https://www.facebook.com/MUHA-Multihazard-framework-for-water-related-risks-management-112051893842167

Uvodno predavanje
Dr.sc. Tamara Markovic tijekom predavanja
Dr.sc. Tamara Markovic daje izjavu za BHT1
en_US
Skip to content