Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Znanstvenici iz Hrvatskog geološkog instituta sudjelovali u izradi nove pan-Europske geološke karte migracije obale u sklopu EMODnet projekta

EMODnet logo

Europske obale igraju ključnu ulogu u europskom gospodarstvu, sigurnosti, okolišu i dobrobiti obalnog područja. Jedna od njegovih ključnih karakteristika, stalno mijenjanje granice kopno-more, prati se na terenu i iz zraka više od jednog stoljeća, a pomoću satelita od 1970-ih. Obale kontinuirano oblikuju vjetar, valovi, plima i oseka i ljudske aktivnosti ovisno o njihovoj geološkoj/litološkoj građi. Na promjenu obale snažno utječu klimatske promjene. Posebno se obalna erozija intenzivira globalnim porastom razine mora, što će europske obale – kao i ostale širom svijeta -izložiti povećanoj eroziji u sljedećim godinama. Poznavanje kako i kojim se tempom mijenjaju naše obale presudan je korak prema njihovom održivom upravljanju, podržavajući donošenje odluka temeljenih na znanju i na taj način podržavajući Strategiju EU-a za prilagodbu klimi. Te informacije pomažu RH i EU-u da krene prema tome da postane društvo otporno na klimatske promjene.

Nova EMODnet-ova geološka karta migracije obale, objavljena 18.03.2021. godine i slobodno je dostupna s EMODnet-ovog geološkog portala, a omogućuje prostornim planerima, zajedno s nacionalnim i regionalnim ustanovama za upravljanje obalom, da odrede ponašanje obala na regionalnoj razini i identificiraju potencijalna područja brzih promjena. Izrađene karte temelje se na terenskim mjerenjima i snimanju iz zraka, a pokrivaju vremenska razdoblja do nekoliko desetljeća za pojedina područja europe. Ovaj pristup posebno je važan za kartiranje litica, koje su rasprostranjene duž europskih obalnih linija, pogotovo jer najsuvremenije metode satelitskog nadzora još nisu prikladne za snimanje erozije stijenovitih tipova obala.

Geološka karta migracije obale hrvatskog dijela Jadranskog mora izrađena je u Hrvatskom geološkom institutu u sklopu EMODnet projekta na temelju Osnovne geološke karte i litologije obale mjerila 1:100 000 (OGK), nagiba obale na temelju topografskih karta mjerila 1:25 000 i karateristika obale iz digitalnog ortofota Hrvatske (DOF) mjerila 1:5000, te digitalne batimetrijske karte podmorja.

Koautori  karte migracije obale hrvatskog dijela Jadranskog mora su dr.sc. Ozren Hasan, dr.sc. Slobodan Miko i Ivona Ivkić Filipović, a suradnici, dr.sc. Dea Brunović, Ranko Crmarić, Dragan Bukovec i dr.sc. Nikolina Ilijanić.

Više o novoj geološkoj karti migracije obale:

 https://www.emodnet.eu/en/new-pan-european-shoreline-migration-map-based-field-measurements-and-aerial-photography-improved

en_US
Skip to content