Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Past Projects

Strukturno-geomorfološka karta Republike Hrvatske 1:100.000

Glavni cilj strukturno-geomorfoloških istraživanja je utvrđivanje recentnog strukturnog sklopa, izdvajanje i klasificiranje rasjeda i tektonski aktivnih zona te definiranje recentnih struktura i njihovih odnosa. Dolazi se do novih spoznaja o geološkoj građi i neotektonskoj aktivnosti, i to ponajprije u terenima u kojima se geološkim kartiranjem ili nekom drugom geološkom metodom ne mogu dobiti adekvatni podaci o strukturnim odnosima. Budući čine izravnu dopunu OGK RH i dinamika izrade se u potpunosti poklapa s planom i programom istraživanja na OGK.

Webpage: http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiOld/result_det.asp?trazi=geolo%9Aka&gdje=4&Submit=Pretrazi&ID=0181007

Project leader: dr.sc. Ivan Hećimović


Radovan Avanić,

Antun Šimunić

Project duration: 2007.-2013.

 

Project Category: Projekt br: 181-1811096-1102, Z-projekti

 

Financing amount:

Status: Završen

en_US
Skip to content