dr.sc. Staša Borović

Borović staša, PhD

Znanstveni interesi

 • Geotermija
 • Termogeologija / plitka geotermija
 • Termalne i mineralne vode
 • Termalni parametri tala i stijena
 • Hidrogeokemija
 • Zaštita podzemnih voda
 • Hidrogeologija krških otoka
 • Modeliranje toka fluida i topline
 • Geofizička istraživanja u hidrogeologiji i geotermiji

 

Biografija

 • 2018. – sada znanstvena suradnica, Hrvatski geološki institut
 • 2015. – 2018. poslijedoktorandica, Hrvatski geološki institut
 • 2009. – 2015. znanstvena novakinja, Hrvatski geološki institut
 • 2010. – 2015. poslijediplomski doktorski studij geološkog inženjerstva, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. – 2009. stručni vodič, Hrvatski prirodoslovni muzej
 • 2003. – 2009. diplomski studiji geologije i geografije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Vještine

 • Hidrogeološki terenski rad, uzorkovanja i in-situ mjerenja
 • Hidrogeološki nadzor nad bušenjem, pokusna crpljenja
 • Kontinuirani i periodički hidrogeološki monitoring
 • Mjerenje termalnih parametara sedimenata i stijena
 • Jednostavna hidrokemijska analitika
 • Jednostavna geofizička istraživanja
 • Modeliranje toka fluida i topline i kemijska geotermometrija
 • Korištenje računalnih programa i paketa: ArcGIS (esri), AquaChem i AquiferTest (Schlumberger), DiverOffice (Eijkelkamp), GW_Chart (USGS), Hoboware (Hobo),HYDROTHERM (USGS), Office (MS), Photoshop (Adobe), Affinity (Serif), SolGeo (Surendra Verma), Surfer (Golden Software), EMpower (Phoenix Geophysics Ltd.), Geotools (CGG)
 • Organizacija znanstvenih i stručnih skupova i ekskurzija
 • Prijava i provedba projekata (domaće i EU financiranje)
 • Popularizacija znanosti za različite dobne skupine i ukupnu javnost
 • Uredništvo publikacija
 • Aktivno korištenje jezika: engleski (odlično), talijanski (vrlo dobro) i njemački (dobro)

 

Projekti i suradnje

 • 2012. – danas Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske
 • 2012. – danas različiti komercijalni projekti iz područja geotermije i hidrogeologije
 • 2020. – 2025. HyTheC Multidisciplinarni pristup izradi konceptualnih modela hidrotermalnih sustava; voditeljica (Uspostavni istraživački projekt HRZZ-a)
 • 2019. – 2023. REFLECT Izbjegavanje problema pri korištenju geotermalnih voda kroz širenje spoznaja o fizikalnim i kemijskim značajkama koje potiču taloženje i koroziju (Horizon 2020); koordinatorica za Hrvatsko geološko društvo
 • 2019. – 2023. CROWDTHERMAL Razvoj geotermalnih projekata, smanjenje rizika, društvena prihvatljivost, inovativni modeli financiranja (Horizon 2020); koordinatorica za Hrvatsko geološko društvo
 • 2019. – 2023. Geothermal-DHC Mogućnost korištenja duboke i plitke geotermalne energije u sustavima grijanja i hlađenja u Europi (Horizon 2020 – COST Action); članica Upravnog odbora akcije
 • 2018. – 2022. DEEPWATER-CE Istraživanje mogućnosti umjetnog prihranjivanja vodonosnika u središnjoj Europi (Interreg CE projekt); koordinatorica za HGI-CGS
 • – 2021. HotLime Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks – Cross-domain Implications and Impacts – istraživanje geotermalnih vodonosnika u razlomljenim i okršenim karbonatima; koordinatorica za HGI-CGS i voditeljica radnog paketa (Horizon2020 – GeoERA projekt)
 • 2018. – 2021. MUSE Managing Urban Shallow geothermal Energy – korištenje plitkih geotermalnih resursa u urbaniziranim područjima; koordinatorica za HGI-CGS, voditeljica radnog paketa i Communication Manager (Horizon2020 – GeoERA projekt)
 • 2018. – 2023. ISSAH Utjecaj specifične površine oplošja čestica na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske; suradnica (Uspostavni istraživački projekt HRZZ-a)
 • 2017. DARLINGe Danube Region Leading Geothermal Energy – Geotermijska istraživanja na razini Panonskog bazena (DTP projekt); suradnica
 • 2015. DanReGeo-DATA – analiza dostupnosti podataka o geotermalnim karakteristikama Panonskog bazena (DTP projekt); suradnica
 • 2013. – 2015. GeoMapping – kartiranje plitkog geotermalnog potencijala Republike Hrvatske (IPA projekt); suradnica
 • 2009. – 2012. Geotermalna karta Republike Hrvatske

 

Nagrade

 • Nagrada za najbolju studenticu Geološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

 

Odbori i komisije

 • 2020. – 2024. Upravno vijeće Hrvatskoga geološkog instituta (članica)
 • 2018. – 2019. Organizacijski odbor 6. hrvatskog geološkog kongresa (članica)
 • 2016. – 2019. Upravni odbor Hrvatskoga geološkog društva (članica)
 • 2015. – danas Ekspertni panel za geotermalnu energiju Europske federacije geologa (članica)
 • 2015. – danas Ekspertna grupa za geoenergiju Europskog udruženja geoloških službi – EuroGeoSurveys (članica)
 • 2015. – 2017. Organizacijski odbor 44. IAH kongresa (potpredsjednica

 

Članstva

 • Hrvatsko udruženje za dizalice topline (HUDiT)
 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • International Association of Hydrogeologists (IAH)
 • International Geothermal Association (IGA)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi

Urumović, K., Borović, S., Urumović, K. Sr. & Navratil, D. (2020): Validity range and reliability of the United States Bureau of Reclamation (USBR) method in hydrogeological investigations. Hydrogeology Journal, 28, 625-636.

García-Gil, A., Goetzl, G., Kłonowski, M., Borović, S., Boon, D., Abesser, C., Janza, M., Herms, I., Petitclerc, E., Erlstrom, M., Holeček, J., Hunter, T., Vandeweijer, V., Černak, R., Mejías Moreno, M. & Epting, J. (2020): Governance of shallow geothermal energy resources, Energy Policy, 138, ID 111283.

Borović, S., Pola, M., Bačani, A., Urumović, K. (2019): Constraining the recharge area of a hydrothermal system in fractured carbonates by numerical modelling, Geothermics, 82, 128-149.

Borović, S., Terzić, J. & Urumović, K. (2020): Conditions for shallow geothermal energy utilization in Dinaric karst terrains in Croatia, Environmental Earth Sciences, 78, 245-255.

Borović, S., Terzić, J. & Pola, M. (2019): Groundwater Quality on the Adriatic Karst Island of Mljet (Croatia) and its Implications on Water Supply. Geofluids, Article ID 5142712, 14 p.

Kurevija, T., Macenić, M., Borović, S. Impact of grout thermal conductivity on the long-term efficiency of the ground-source heat pump system (2017) Sustainable Cities and Society, 31, pp. 1-11, DOI: 10.1016/j.scs.2017.02.009

Soldo, V., Boban, L., Borović, S. Vertical distribution of shallow ground thermal properties in different geological settings in Croatia (2016) Renewable Energy, 99, pp. 1202-1212, DOI: 10.1016/j.renene.2016.08.022

Borović S., Marković T., Larva O., Brkić Ž., Mraz V. Mineral and Thermal Waters in the Croatian Part of the Pannonian Basin (2016). In: Papic P. (ed) Mineral and Thermal Waters of Southeastern Europe. Environmental Earth Sciences. Springer, Cham, pp. 31-45, DOI: 10.1007/978-3-319-25379-4_2

Soldo, V., Borović, S., Lepoša, L., Boban, L. Comparison of different methods for ground thermal properties determination in a clastic sedimentary environment (2016) Geothermics, 61, pp. 1-11, DOI: 10.1016/j.geothermics.2015.12.010

Borović, S., Marković, I. Utilization and tourism valorization of geothermal waters in Croatia (2015) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44, pp. 52-63, DOI: 10.1016/j.rser.2014.12.022

Viša znanstvena suradnica
Hidrogeolog
Department of Hydrogeology and Engineering Geology
en_US
Skip to content