Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Taxonomy of the fossil calcareous algae: Revision of genera Physoporella STEINMANN and Oligoporella PIA (Dasycladales)

Rad predstavlja detaljan prikaz vapnenačkih alga iz rodova Physoporella i Oligoporella, vrlo raširenih u permskim, a posebno u trijaskim naslagama, ali do sada nedovoljno poznatih zbog problematične i neujednačene taksonomije. Istražene su sve 52 vrste i 14 varijeteta ovih rodova. Istraživanje je obavljeno na tipskom materijalu iz zbirke Juliusa von Pia-e, uz dodatni obimni materijal prikupljen u Hrvatskoj (Ivanščica, Medvednica, Žumberak, Lika, Dalmacija). Manji broj taksona proučen je na temelju literaturnih podataka, uglavnom vrste iz perma istočne Azije. Priložen je veliki broj mikroskopskih fotografija, a za sve vrste i varijetete dane su rekonstrukcije njihove građe. Među istraživanim vrstama neke od njih imaju strukturu koja se značajno razlikuje od one prisutne u tipskim vrstama rodova Physoporella i Oligoporella, pa su razdvojeni su u dva nova roda Ardeiporella i Neophysoporella. Revidirani rodovi, zajedno s novoosnovanim, daju jasniju sliku njihovih filogenetskih odnosa. Prikazan je i značaj ovih alga u biostratigrafiji trijasa, kao i njihova paleoekologija i paleogeografija. 

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: http://paleopolis.rediris.es/cg/en-index.html#2207

en_US
Skip to content