Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

EU Funds Projects

The Project on the Review and Harmonisation of the International Quaternary Map,

scale 1:2,5 Million IQUAME 2500 EU

Sudjelujemo u projektu the Review and Harmonisation of the International Quaternary Map, scale 1:2,5 Million IQUAME 2500 EU Projekt je značajna međunarodna inicijativa koju koordinira BGR pod pokroviteljstvom CGMW-a (Commission of the Geological Map of the Word, Sub-Commission Europe) i uz podršku Međunarodnog udruženja za kvartarna istraživanja INQUA-SACCOM (Komisija za stratigrafiju i geokronologiju). IQUAME projekt digitalizira i pregledava prvo izdanje (1997. – 2005.) karte koja prikazuje raspodjelu kvartarnih naslaga na kopnenoj površini i morske naslage na cijelom europskom kontinentu. Prvo izdanje kompilirali su BGR i UNESCO uz doprinos svih europskih zemalja. Projekt je započeo 2011. godine na kongresu INQUA u Bernu, a recenzija bi trebala biti dovršena na INQUA-inom kongresu u Dublinu 2019. godine.

Webpage: https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/International/Europa/IGME5000/IGME_Project/IGME_History.html?nn=1840854

Voditelj ispred HGI-a: dr.sc. Lidija Galović

 


Danijel Ivanišević,

Ajka Šorša

Project duration: 2011-2019

 

Project Category: Istraživački projekt

 


Financing amount: iz sredstava Zavoda za geologijuStatus: Završen

en_US
Skip to content