Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

ON THE EVOLUTION OF MIDDLE TRIASSIC PASSIVE MARGINS OF THE GREATER ADRIA PLATE: INFERENCES FROM THE STUDY OF CALC-ALKALINE AND SHOSHONITIC TUFFS FROM NW CROATIA

Geosciences logo

Rad je rezultat istraživanja provedenog u okviru projekta GOST (IP-2019-04-3824) Hrvatske zaklade za znanost. Rezultati istraživanja pružaju novi uvid u vulkanizam i geodinamsku povijest pasivnog ruba Adria ploče tijekom srednjeg trijasa (g. anizik-d. ladinik). Tadašnje erupcije producirale su materijal koji se distribuirao zračnim strujama i piroklastičnim tokovima uz formiranje kiselih (riolitnih) kalcijsko-alkalijskih i šošonitnih piroklastičnih stijena tipa Pietra Verde tufova taloženih na području današnjih gora sjeverozapadne Hrvatske. Kompleksna petrogeneza tufova indicira njihov nastanak u okruženju vulkanskog luka(?) kontinentalnog ruba formiranog tijekom aktivne(?) sjeverovergentne subdukcije litosfere Paleotetisa ispod Euroazijske ploče ili, alternativno, vjerojatnije, tijekom pasivnog kontinentalnog riftinga duž rubova Adria ploče uz formiranje intrakontinentalnog sin-riftnog bazena (“Northwestern Croatian Triassic Rift Basin”).

 Rad je dostupan na poveznici: https://www.ofioliti.it/index.php/ofioliti/issue/view/63

en_US
Skip to content