Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

OGK NP Kornati

Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ i Hrvatski geološki institut sklopili su ugovor za izradu Osnovne geološke karte Nacionalnog parka Kornati M 1: 50 000. Projekt je započet u ožujku 2018., a predviđeno trajanje je godinu dana. Poslovi predviđeni ugovorom su: geološko kartiranje, snimanje litostratigrafskog stupa, strukturno-tektonska istraživanja, uzorkovanje odabranih speleoloških objekata, terenski unos i grafički prikaz podataka, reambulacija, izrada geološke karte u tiskanom obliku te izrada GIS vektorske i rasterske datoteke s 3D vizualizacijom. Ostali ciljevi suradnje su bolja preventivna zaštita područja, geološka obrada 42 do sada otkrivena speleološka objekta, obogaćivanje sadržaja posjetiteljskog centra, edukacija o vrijednosti prostora, pomoć u brendiranju područja te publiciranje do sada neobjavljenih znanstvenih i popularno-znanstvenih činjenica u domaćoj i svjetskoj literaturi.

Projektni tim
Koordinator/voditelj:
Dr. sc. Vlatko Brčić, dipl. ing. geol. (znanstveni suradnik)

Collaborators:
Dr. sc. Tvrtko Korbar, dipl. ing. geol. (znanstveni savjetnik)
Ladislav Fuček, dipl. ing. geol. (stručni savjetnik)
Mr. sc. Damir Palenik, dipl. ing. geol. (stručni savjetnik)
Nikola Belić, dipl. ing. geol. (stručni suradnik)
Marko Budić, dipl. ing. geol. (stručni suradnik)
Dr. sc. Ivan Mišur, dipl. ing. geol. (postdoktorand)
Dr. sc. Lara Wacha, dipl. ing. geol. (viši znanstveni suradnik)
Marko Špelić, dipl. ing. geol. (stručni suradnik/doktorand)

Pogled s otoka Klobučar na istok

Pogled s otoka Klobučar na istok

Pogled s otoka Klobučar na jug

Pogled s otoka Klobučar na istok

Hondrodontni presjeci u gornjokrednim vapnencima

Hondrodontni presjeci u gornjokrednim vapnencima

en_US
Skip to content