Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Obnova infrastrukture i nabava instrumenata u Hrvatskom geološkom institutu – Geoznanstveni laboratoriji (GEOLAB)

Europska unija

Zajedno do fondova EU

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT potpisao je 29. 04. 2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta OBNOVA INFRASTRUKTURE I NABAVA INSTRUMENATA U HRVATSKOM GEOLOŠKOM INSTITUTU – GEOZNANSTVENI LABORATORIJI (GEOLAB) KK.01.1.1.09.0012.

Ukupna vrijednost Projekta je 664.229,18 kuna (EU sufinanciranje projekta – 664.229,18 kuna), a razdoblje provedbe trajat će 12 mjeseci.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA, od strane EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ u okviru OPERATIVNOG PROGRAMA “KONKURENTNOST I KOHEZIJA” 2014-2020, poziv „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“.

Projektni tim čine sl. članovi:

dr.sc. Vlatko Gulam, voditelj projekta,

dr.sc. Slobodan Miko, ravnatelj,

dr.sc. Željka Brkić, predsjednica Znanstvenog vijeća,

dr.sc. Marija Horvat, voditeljica istraživačkog tima,

Mladenka Jurčić, dipl. iur.

Predmetnim projektom planirane su sljedeće projektne aktivnosti:

  1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije: idejnog rješenja s arhitektonskom snimkom postojećeg stanja, glavnog projekta, troškovnika građevinsko-obrtničkih radova i projekta opreme.
  2. Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  3. Provedba horizontalnih načela
  4. Upravljanje projektom i
  5. Promidžba i vidljivost

Realizacijom projekta izradit će se projektna dokumentacija temeljem koje će se pristupiti organizacijskoj reformi, adaptacijskim radovima unutar postojećih laboratorija i osnivanje novih istraživačkih laboratorija te opremanju IRI infrastrukture Hrvatskog geološkog instituta uz nabavu novih instrumenata te uvođenje novih istraživačkih metoda.

Više informacija o EU fondovima pogledajte na www.strukturnifondovi.hr

en_US
Skip to content