Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Objavljen jedinstveni registar mineralnih sirovina IJI Europe

Andrija Mohorovičić
Andrija Mohorovičić

U sklopu projekta RESEERVE („Potencijal mineralnih sirovina istočne i jugo-istočne Europe“-„Mineral potential of the ESEE region“) objavljen je jedinstveni registar mineralnih sirovina IJI Europe.

RESEERVE je RIS KAVA projekt Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT RM) za kartiranje mineralnih sirovina u 6 država istočne i jugoistočne Europe (ESEE – Eastern and South-Eastern Europe) koje do sad nisu bile uključene u postojeće baze podataka mineralnih sirovina Europe. Prema tome, glavni zadatak projekta je stvaranje registra mineralnih sirovina zapadnog Balkana za primarne i sekundarne mineralne sirovine.

Glavni voditelj projekta je Geološki zavod Slovenije iz Ljubljane, a konzorcij se sastoji od 14 partnera iz 12 zemalja iz područja istraživanja, obrazovanja i gospodarstva; od toga je 8 partnera iz EU, dok je 6 iz kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Europskoj uniji. Unutar konzorcija, 10 partnera je iz IJI regije (RIS partnera). Projektni partneri iz Hrvatske su Hrvatski geološki institut i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

Cilj projekta RESEERVE je prikupljanje podataka o mineralnim sirovinama u državama zapadnog Balkana odnosno istočne i jugoistočne Europe, koje uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Navedene države donedavno nisu bile uključene u postojeće podatkovne platforme za mineralne sirovine, stoga je cilj projekta stvaranje jedinstvenog registra za primarne i sekundarne mineralne sirovine država zapadnog Balkana. Registar će omogućiti integraciju regije u paneuropsku informacijsku mrežu o mineralnim sirovinama i približiti je zajedničkom tržištu mineralnih sirovina. Neki odabrani podaci prikupljeni su u „Europskoj platformi podataka o mineralnim sirovinama (European Minerals Knowledge Data Platform – EU-MKDP)“ razvijenoj u okviru projekta „Minerals4EU“. Ti podaci su dostupni na Europskoj platformi za infrastrukturu geoloških podataka te se neprestano ažuriraju.

Registar mineralnih sirovina zapadnog Balkana objavljen je početkom 2021. godine (https://reseerve.eu/results). U njemu su zasebno prikazane primarne i sekundarne mineralne sirovine istočne i jugoistočne Europe u tabličnom i grafičkom obliku.

Registar primarnih mineralnih sirovina zapadnog Balkana odnosi se na mineralna ležišta i mineralna bogatstva u državama zapadnog Balkana susjednim Europskoj uniji. Bavi se jednim od glavnih izazova Inicijative za mineralne sirovine (RMI-Raw Materials Initiative, II. Stup) – poticanjem održive opskrbe sirovinama unutar Europske unije. Registar mineralnih sirovina promiče uspostavljanje zapadnobalkanske zajednice za mineralne sirovine i ubrzava njihovo istraživanje. Ove će akcije približiti zajednicu EIT RM-a regiji koja još uvijek nije uključena i omogućiti integraciju zapadnog Balkana u paneuropsko tržište mineralnim sirovinama. Prema potrebama Europske unije za mineralnim sirovinama i njenim strateškim težnjama, metali, industrijski minerali i stijene su integrirani u zajednički skup podataka, s posebnim naglaskom na kritične mineralne sirovine (CRM – critical raw materials).

Registar primarnih mineralnih sirovina sadrži podatke o aktivnim te napuštenim i zatvorenim eksploatacijskim poljima (rudnicima i površinskim kopovima) koji su zanimljivi za buduća istraživanja i eksploataciju. Registar sekundarnih mineralnih sirovina sadrži podatke o područjima rudnog i metalurškog otpada u državama IJI Europe, koji služi kao baza podataka za ovaj dio Europe za poboljšanje njihove dostupnosti.

Ukupno 473 lokacije primarnih mineralnih sirovina IJI Europe uklopljene su u kartu Europske infrastrukture geoloških podataka (EGDI – European Geological Data Infrastructure) vezanu za mineralne sirovine. EGDI je platforma prostornih podataka udruženja Europskih geoloških službi (EGS), koja omogućuje i pruža pristup paneuropskim i nacionalnim geološkim bazama podataka i usluga svih geoloških službi Europe. Uneseni podaci o primarnim minerlanim siroivnama mogu se pregledavati i pretraživati prema mjestu, državi, glavnom mineralu, veličini ležišta itd.

Registar primarnih i sekundarnih sirovina IJI Europe može se pregledavati na mrežnoj stranici projekta RESEERVE te na mrežnoj stranici EGDI-a vezanoj za pojave mineralnih sirovina u Europi:

https://reseerve.eu/results/west-balkan-mineral-register-of-primary-raw-materials

http://www.europe-geology.eu/mineral-resources/mineral-resources-map/reseerve/

U izradi registra primarnih i sekundarnih mineralnih sirovina IJI Europe sudjelovali su istraživači Zavoda za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta.

en_US
Skip to content