Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Nova istraživanja u sklopu HRZZ projekta QMAD

U sklopu projekta QMAD „Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promjena morske razine: Sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline“ kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, doktorandica Natalia Šenolt i poslijedoktorandica Dea Brunović boravile su na Sveučilištu u Innsbrucku. Cilj boravka bila je analiza jezgara sedimenata s prostora Prokljanskog jezera ukupne duljine 26 m. Napravljena su mjerenja magnetskog susceptibiliteta i spektralne analize boje na GEOTEK Multi Sensor Core Logger-u u rezoluciji od 2 mm, te detaljna geokemijska analiza jezgara sedimenata upotrebom Itrax XRF skenera jezgara u rezoluciji od 1 mm. Kolege iz Austrije prof.dr.sc. Michael Strasser, dr.sc. Jyh-Jaan Steven Huang i mag.geol. Marcel-Luciano Ortler svojim iskustvom i znanjem uvelike su pomogli u prikupljanju i analizi podataka. Provedena mjerenja omogućiti će dobivanje novih spoznaja o paleookolišima koji su postojali tijekom kvartara na istraživanom prostoru, te će biti osnova za daljnje analize jezgara sedimenata.

Kako analizirati jezgre sedimenata?

Korak 1: Snimanje magnetskog susceptibiliteta i gustoće upotrebom GEOTEK Multi Sensor Core Logger-a.

Korak 2: Piljenje jezgara sedimenata ručnom pilom.

Korak 3: Obrada i priprema jezgara sedimenata za XRF skener jezgara.

Korak 4: Jezgra sedimenata u Itrax XRF skeneru jezgara.

Korak 5: Snimanje jezgre sedimenata u Itrax XRF skeneru jezgara i željno iščekivanje prvih rezultata.

Korak 6: Prvi rezultati analiza.

en_US
Skip to content