Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Nova geološka karta otoka Hvara

Nova OGK RH otoka Hvara

Nova OGK RH otoka Hvara

Javna prezentacija nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 – „Otok Hvar“ održana je u Hvaru 14. listopada 2015. u hvarskoj Lođi.

Hvarska Lođa.

Hvarska Lođa.

Prezentacija nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u Hvaru

Prezentacija nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u Hvaru („Loggia“). Dr. sc. Tvrtko KORBAR, dipl. ing. geol. – voditelj projekta OGK i projektnog područja Srednja i južna Dalmacija (u sredini), Nenad OŠTRIĆ, dipl. ing. geol. – voditelj istraživanja na Hvaru i prvi autor karte (desno) i Nenad KURTANJEK – tehnička kartografija i GIS (lijevo).

Ova karta čini standardizirani prikaz još jedne geološko-geografske cjeline, obrađene u okviru istraživanja na nacionalnom projektu koji se kontinuirano provodi u Zavodu za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

3D prikaz geološke karte otoka Hvara.

3D prikaz geološke karte otoka Hvara.

OGK RH je u izradi i za ostala područja Splitsko-dalmatinske županije, kao i za druga područja RH, a čini nezaobilaznu osnovu za: usmjerena i primijenjena istraživanja iz područja pridobivanja mineralnih i energetskih sirovina te vode iz podzemlja, analizu i ponudu geoturističkih potencijala, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planiranja u poljoprivredi i šumarstvu, procjenu geohazarda, edukaciju na svim razinama te usmjerena znanstvena istraživanja. Tijekom prezentacije, svi zainteresirani bili su upoznati s procesom izrade lista, s novim spoznajama i sa sadržajem lista. Prvi primjerci nove geološke karte otoka Hvara uručeni su čelnicima otočkih gradova i općina.

O istraživanjima i izradi OGK RH na području srednje Dalmacije izvijestili su i mediji:
HTV 1 u emisijama:
„Društvena mreža – znanstveni četvrtak“ 22.10.2015. (35,40-47,50 minute),
„More“ 25.10.2015. (od 9,25-13,30 minute),
te
„Slobodna Dalmacija“ od 23.10.2015.

en_US
Skip to content