Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

New insights into the earliest occurrence, possible evolutionary lineage, palaeogeography and palaeoclimatic implications of Nicklithus amplificus: Evidence from the Adriatic Sea, Indian Ocean and Paratethys

Marine Micropaleontology logo

Rad je nastao zahvaljujući pronalascima netipičnih pojavljivanja ceratolitne vrste Nicklithus amplificus, utvrđene nedavno u Paratetisu (NN8), a sada i u starijim naslagama u području  Indijskog oceana (NN4) i Jadranskog mora (NP19-20). Vrsta je do sada bila tipična za mlađi Miocen, gdje zonira NN11c zonu. Za razliku od velikih jedinki iz kasnog miocena, jedinke iz starijih naslaga su manje (<6 μm). Na temelju najnovijeg otkrića, gdje se vrsta javlja od paleogena  u zajednici sa Amaurolithus tricorniculatus C. cf. atlanticus, predložena je i nova filogenija vrste, te njena povezanost sa krednim rodom Ceratolithina. Također je utvrđeno da su manje jedinke vezane za termalne maksimume odnosno optimume u navedenom razdoblju, a pojavili su se u marinskim sredinama prije zatvaranja glavnih oceanskih koridora. Na temelju njegove distribucije u kasnom miocenu zapaženo je da je najvjerojatnije inicijalna cirkulacija toplije marinske struje u današnjim oceanima nastala prije 7 Ma. 

Rad je rezultat međuinstitucionalne suranje PMF-a i HGI-a u okviru projekta BREEMECO (IP-2019-04-5775), te međunarodne suradnje sa kolegama iz Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Indija (stipendije: IF 170181; IF 180254).

Rad se može pogledati na https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2022.102111, a besplatan pristup cjelovitom radu do 5 mj. na:  https://authors.elsevier.com/c/1emHF1LwImNr2J

en_US
Skip to content