Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Multi-Level Sensing Technologies in Landslide Research—Hrvatska Kostajnica Case Study, Croatia

sensors logo

U ožujku 2018. godine je došlo do klizanja u Hrvatskoj Kostajnici. Više kuća je kompletno uništeno, a samo srećom stradalih nije bilo, ali ostaje pitanje: Da li se takav događaj može ponoviti? U radu su prikazana istraživanja provedena na klizištu u Hrvatskoj Kostajnici s naglaskom na metode daljinskih istraživanja, te je izrađena nova karta klizišta i inicijalni model klizišta sa pretpostavljenim dubinama kliznih ploha. A odgovor na postavljeno pitanje pročitajte u radu. 

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/1/177

en_US
Skip to content