Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Landslide monitoring techniques in the Geological Surveys of Europe

Geosciences logo

Monitoring klizišta je nužan korak pri procjeni rizika od klizišta. Provodi se na različite načine i primjenom različitih tehnika i metoda analize. U radu je prikazana analiza informacija prikupljena od 17 članica EuroGeoSurveys-a vezana uz 75 klizišta. U analizi je težište dano na uključenost pojedinih geoloških službi / instituta u monitoring i na korištene tehnike. Svakako vrijedi istaknuti doprinos članica EGS-a pri kartiranju klizišta, dok kod monitoringa postoji široki spektar parametara koji se vrednuju zavisno od uvjeta na pojedinačnoj lokaciji odnosno „zahtjeva“ klizišta. Više detalja možete naći na poveznici.

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s10346-022-02007-1

en_US
Skip to content