Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Cartography

The process of producing of standardized map sheet of Basic Geological Map of Republic of Croatia

Kartografski odjel

The geological map represents a graphical representation of geological structure (composition, age and frame) of the topographic base.

Production of geological maps in Croatian Geological Survey from 1909 until today, can be divided in three continuous units. These are Schematic Geological Map at 1:75.000 Scalewhich was produced until Second World War, after that Basic Geological Map 1:100.000 until 1989 and Basic Geological Map 1:50.000 after that.

Kartografski odjel Zavoda za Geologiju opremljen je kompletnom računalnom opremom, hardverskom i softverskom,  za izradu geoloških (i drugih) karata, te pripremu i usklađivanje topografske podloge. Odjel primarno sudjeluje u izradi OGK RH 1:50 000 kao i u pripremi geoloških karata i podloga u znanstvenim i privrednim projektima.

Postupak izrade lista OGK RH 1:50 000:

  1. Skeniranje, grafička obrada i georeferenciranje
  2. Vektorizacija karte tura, radne geološke karte, izrada karte mjernih elemenata
  3. Vektorizacija centralne geološke karte
  4. Priprema topografske podloge
  5. Vektorizacija geoloških profila, stupova i tektonske skice
  6. Izrada kompletnog lista OGK RH 1:50 000 sa svim pripadajućim elementima prema Uputama za izradu OGK
  7. Priprema za probni tisak i evaulaciju karte

Sheme karata:

Osnovna goeloška karta 1:50 000

Osnovna goeloška karta 1:50 000 – Geološko-geografska područja

en_US
Skip to content