Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT FOR MINERAL RESOURCES AND MARINE GEOLOGY

Gospodarstveni (tržišni)  projekti

Istraživanja paleorazina Vranskog jezera na Cresu

Jezerski sedimenti su jedni od najboljih medija za arhiviranje paleookolišnih informacija. Paleolimnologija koristi multidisciplinarni pristup istraživanja slijeda jezerskih sedimenata, kako bi se utvrdile okolišne karakteristike kroz prošlost. U sklopu projekta provedena su paleolimnološka istraživanja Vranskog jezera na Cresu, na temelju čega su se rekonstruirale paleorazine jezera. Provedene su detaljne analize 4 jezgri iz različitih dijelova Vranskog jezera na Cresu, koje su uključivale analize boje i magnetskog susceptibliteta, granulometrijske, mineraloške i geokemijske analize, te palinološke analize, analize ostrakoda i dijatomeja na odabranim jezgrama sedimenata. Na temelju sedimenata iz središnjeg dijela Vranskog jezera, rekonstruirani su paleookolišni uvjeti kroz kasni pleistocen i holocen (posljednjih 15 000 godina), dok su za rekonstrukciju paleorazina u posljednjih 7 000 godina korištene jezgre sedimenata iz plićeg sjevernog dijela jezera.

Project leader: dr.sc. Saša Mesić

Slobodan Miko

Ozren Hasan

Nikolina Ilijanić

Martina Šparica Miko

Helena Čučuzović

Koraljka Bakrač

Valentina Hajek-Tadesse

Ines Galović

Katarina Caput Mihalić

Project duration: 25.09.2013.-01.04.2015.


 

Project Category: Znanstveno-istraživački projekt (Hrvatske vode)


Financing amount: 539.000,00 kn


Status: Završen

en_US
Skip to content