Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

INŽENJERSKOGEOLOŠKI LABORATORIJ

Voditelj laboratorija: Tomislav Novosel, dipl. ing. geol.

Inženjerskogeološki laboratorij Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta formiran je 2009. U laboratoriju se određuju petrografske, fizičke i mehaničke značajke stijena i tala.
Laboratorij je u mogućnosti obavljati sljedeća testiranja:
Stijene:
a) Jednoosna tlačna čvrstoća;
b) Indirektna vlačna čvrstoća (Brazilski test);
c) Određivanje čvrstoće u točki (PLT)
d) Određivanje Schmidtovog odskoka.
e) Određivanje poroznosti

Tla:
a) Određivanje granulometrijskog sastava suhim sijanjem;
b) Određivanje granulometrijskog sastava areometriranjem;
c) Određivanje granice tečenja konusnim penetrometrom;
d) Određivanje granice plastičnosti;
e) Određivanje gustoće čvrstih čestica.

Osim laboratorijskih testiranja obavljamo i terenska uzorkovanja stijena i tala koristeći standardne, ali i neke uređaje i opremu dizajniranu u samom institutu.
Uzorkovanje stijena:

Uzorkovanje tala:

Inženjerskogeološki laboratorij raspolaže sljedećim uređajima:

 • Hidraulična preša, model ADR 2000 (ELLE international)
  • Određivanje jednoosne tlačne i indirektne vlačne čvrstoće
 • Uređaj za ispitivanje brzine prolaza ultrazvučnih valova (CNS-Farnell)
  • Mjerenje brzine prolaza ultrazvučnih P-valova.
 • SCMIDT čekić: N-tip, L-tip (Proceq)
  • Određivanje Schmidtove čvrstoće stijena
 • Digitalne vage (KERN):
  • maksimalna težina 4200 g; minimalna težina 0.02 g; očitanje 0.001 g
  • maksimalna težina 6200 g; minimalna težina 1 g; očitanje 0.01 g
  • maksimalna težina 6000 g; minimalna težina 5 g; očitanje 0.1 g
 • Sušionik (ELLE international)
  • Sušenje većih količina uzoraka i održavanje temperature u skladu sa BS 1377
 • Miješalica (ELLE international)
  • Raspršivanje uzoraka tla u vodi za hidrometarske analize
 • Aparatura za sijanje (ELLE international)
  • Prosijavanje i ispiranje uzoraka tla
 • Casagrandeov uređaj (ELLE international)
  • Određivanje granice tečenja
 • Stožasti penetrometar (ELLE international)
  • Određivanje granice tečenja
 • Uređaj za izravno smicanje (ELLE international)
  • Određivanje posmične čvrstoće tla
 • Uređaj za troosno smicanje (ELLE international)
  • Troosna ispitivanja uzoraka tla promjera do 100 mm i dužine 200 mm
 • Džepni penetrometar (ELLE international)
  • Približno određivanje tlačne i posmične čvrstoće tla u laboratoriju i na terenu
 • Džepni mjerač posmika (ELLE international)
  • Inicijalno određivanje posmične čvrstoće tla u laboratoriju i na terenu
 • Laboratorijska krilna sonda (ELLE international)
  • In-situ određivanje nedrenirane posmiče čvrstoće tla
 • Laboratorijska krilna sonda (ELLE international)
  • Laboratorijsko određivanje nedrenirane posmične čvrstoće tla
 • Uređaj za određivanje čvrstoće u točki (CONTROLS international)
  • Određivanje čvrstoće stijene u točki
 • Bušilica za cilindrične uzorke (HILTI)
  • Priprema cilindričnih uzoraka stijena iz nepravilnih blokova ili direktno iz stijene
 • Pila za uzorke (ELLE international)
  • Oblikovanje uzoraka stijena
 • Areometar (ELLE international)
  • Određivanje granulometrijskog sastava tla
 • Ručni istiskivač (ELLE international)
  • Za istiskivanje neporemećenih uzoraka tla iz cilindra

 

en_US
Skip to content