Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Inicijalna radionica projekta HyTheC

HyTheC logo

Inicijalna radionica projekta HyTheC (D7.3) održana je 12. veljače 2021. mrežnim putem (Microsoft Teams) zbog trenutno važećih epidemioloških mjera koje imaju za cilj spriječiti širenje bolesti COVID-19. Radionici je prisustvovalo 39 sudionika iz Hrvatske te 10 iz susjednih država: Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije (ukupno 49). To su kolege sa Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Geotehnički fakultet u Varaždinu), korisnici termalnih izvorišta (Daruvarske, Krapinske, Tuheljske toplice i Lječilište Topusko), kolege iz INA-e d.d., Hrvatske gospodarske komore, Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Instituta za turizam i drugi. Sudionici iz susjednih zemalja su zaposlenici Federalnog zavoda za geologiju BiH, Geološkog zavoda Srbije, Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Geološkog zavoda Slovenije te predstavnik Vlade Rep. Slovenije.

S. Borović je započela predstavljanje projekta HyTheC izlaganjem prezentacije pod nazivom: „Multidisciplinarni pristup izradi konceptualnih modela hidrotermalnih sustava“. Prezentacijom je pružila uvid u osnovne informacije o projektu koje uključuju mehanizam financiranja projekta, trajanje, te ciljeve. Kroz izlaganje je objasnila termine koji se nalaze u samom naslovu projekta i odgovorila na pitanja što su hidrotermalni sustavi, zašto se javljaju i zašto ih istražujemo. Predstavila je radni plan projekta te ciljeve koje želimo postići. Mirja Pavić je u svojoj prezentaciji provela sudionike kroz pregled već postojećih istraživanja o trima pokusnim područjima (Daruvar, Hrvatsko zagorje i Topusko). Kao podloga za izlaganje poslužilo je sudjelovanje u aktivnosti A2.1 (konceptualizacija HT sustava na temelju postojećih podataka) odnosno izrada Skupnog izvješća o dostupnim podatcima i njihova interpretacija (D2.1). Nastavno na temu, Borović preuzima riječ te izlaže prezentaciju pod nazivom „Lokacije i protokoli istraživanja u trima pokusnim područjima“. Prikazuje karte, točne lokacije i protokole za provedbu pojedinih metoda istraživanja koje uključuju strukturno – geološka, geotermijska (mjerenje termalnih parametara uzoraka) i geofizička istraživanja (ERT i (A)MT), hidrogeokemijska (in situ parametri, osnovni anioni i kationi, izotopni sastav vode itd.) i hidrogeološka istraživanja (određivanje hidrogeoloških parametara geotermalnih vodonosnika) (D2.2). Po završetku izlaganja uslijedila je diskusija s dionicima, koji su imali najviše pitanja o protokolima i lokacijama za pojedina istraživanja.

Inicijalni letak (D7.2) je poslan i svim identificiranim dionicima putem elektroničke pošte u obliku PDF-a. Sadrži sve osnovne informacije o projektu: informacije o mehanizmu financiranja, ciljeve, osnovne informacije o pokusnim područjima i planiranim istraživanjima, a služi kao podsjetnik na projekt i održanu radionicu. Također sadrži informacije o mrežnim stranicama projekta na kojima je moguće pratiti razvoj projekta.

Održavanjem inicijalne radionice (D7.3) i izradom sadržajno pripadajućih letaka (D7.2), uz već završene aktivnosti izrade i ažuriranja mrežne stranice (D7.1) te upisa poslijediplomskog doktorskog studija doktorandice (D7.5), postignut je doprinos projektnom cilju O7 na očekivanoj razini s obzirom na ranu fazu provedbe projekta te u skladu s radnim planom. Rezultati projekta su vidljivi i dostupni znanstvenoj i strukovnoj zajednici te općoj javnosti.

Pokazalo se da je ovakav način održavanja radionica putem mrežnog alata koristan jer omogućava sudjelovanje zainteresiranim dionicima koji ne bi bili u mogućnosti fizički prisustvovati, bilo zbog nemogućnosti putovanja iz drugih država zbog epidemiološke situacije ili financijskih razloga. U razgovoru šire istraživačke grupe projekta je zaključeno kako bi u budućnosti, kada je planirano održavanje radionica u fizičkom obliku, bilo dobro organizirati prijenos radionice mrežnim putem za sve zainteresirane koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti putovati.

Više informacija o projektu HyTheC možete pronaći na web poveznici:

https://hythec.wordpress.com/

Pozicioniranje pojedinih vrsta istraživanja u različitim dijelovima hidrotermalnih sustava

Slika 1. Pozicioniranje pojedinih vrsta istraživanja u različitim dijelovima hidrotermalnih sustava.

en_US
Skip to content