Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Godišnja nagrada za znanost za 2020. godinu dodijeljena dr. sc. Petri Bajo

Hrvatski sabor donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2020. godinu na 2. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine. Riječ je o nagradama koje se dodjeljuju za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada.

Viša znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu dr. sc. Petra Bajo nagrađena je godišnjom nagradom za znanstveno otkriće u području prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija. U 2020. godini dr. sc. Bajo je, kao prvi autor, objavila znanstveni rad u prestižnom časopisu Science (faktor odjeka 41,85), u kojem je razriješena jedna od najdugovječnijih dvojbi u polju paleoklimatologije, a to je uloga orbitalnih parametara Zemlje na razvoj i trajanje prijelaza između hladnijih i toplijih razdoblja (glacijala i interglacijala) u pleistocenu. Koristeći U-Pb radiometrijsku metodu dr. sc. Bajo datirala je u sigama kronologije prijelaza iz punih ledenjačkih uvjeta u tople interglacijale i korelirala ih s onima u dubokomorskim sedimentima, čiji vremenski profili promjena globalne količine leda nisu bili dovoljno precizno datirani. Usporedbom s orbitalnom teorijom pokazala je da su ciklusi deglacijacija od oko 40.000 godina u drugoj polovici pleistocena u skladu s promjenama u insolaciji povezanima primarno s nagibom Zemljine osi.

Ostali dobitnici državnih nagrada za znanost za 2020. godinu mogu se vidjeti na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja:

https://mzo.gov.hr/vijesti/dobitnici-drzavne-nagrade-za-znanost-za-2020-godinu/4702

Znanstveni rad objavljen je u ožujku 2020. godine u časopisu Science:

Petra Bajo, Russell Drysdale, Jon Woodhead, John Hellstrom, David Hodell, Patrizia Ferretti, Antje Voelker, Giovanni Zanchetta, Teresa Rodrigues, Eric Wolff, Jonathan Tyler, Silvia Frisia, Christoph Spötl, Anthony Fallick. 2020. Persistent influence of obliquity on ice-age terminations since the Middle Pleistocene Transition. Science 367 (6483): 1235-1239, DOI: 10.1126/science.aaw1114.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw1114

Petra Bajo

dr.sc. Petra Bajo

en_US
Skip to content