Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Georaznolikost – nečujni partner bioraznolikosti

70 godina HGD

70 godina HGD-a

ODGOĐENO DO DALJNJEG!

georaznolikost predavanje

U današnje vrijeme vrlo čestih geoloških hazarda (potresa, vulkanskih erupcija, tsunamija, golemih odrona, …) sve se više u javnosti spominju pojmovi geologija, geološka istraživanja, geoznanosti, popularizacija geologije, georaznolikost, geobaština i sve geo-….!
Predavanje je fokusirano na georaznolikost, geološku baštinu, geobaštinu, geokonzervaciju, te tumačenja njihovog iznimnog značaja u društvu i potrebe prepoznavanja, vrednovanja, kategorizacije i očuvanja.
Često nam se čini da je lakše uočavati ugroženost žive prirode nego onoga što nazivamo neživom prirodom. Upravo je georaznolikost ta neživa priroda na kojoj se razvija bioraznolikost, pa je unazad nekoliko godina potreba očuvanja georaznolikosti prepoznata i u programima IUCN-a.
Nedavno je na sjednici UNESCO-a i službeno proglašen Svjetski dan georaznolikosti 6. listopada, te su u pripremi različiti programi njegova obilježavanja širom Svijeta.

dr.sc. Ljerka Marjanac, Znanstvena suradnica u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti
Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska
Dopredsjednica ProGEO International Association for Conservation of the Geological Heritage i voditeljica ProGEO regionalne grupe jugoistočne Europe
, ljerka.marjanac@gmail.com

Ljerka Marjanac

dr.sc. Ljerka Marjanac

Ljerka Marjanac rođena je 16. svibnja 1956. god. u Zagrebu. Diplomirala je 1980. na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zvanje magistre znanosti iz područja regionalne geologije stekla je 1988. god također na PMF-u. 2012. god. obranila je na PMF-u doktorsku dizertaciju na engleskom jeziku u kojoj je prikazala sedimentološke dokaze srednjopleistocenske oledbe koja je dosegla i neke jadranske otoke. Radila je kao nastavnik geologije u današnjoj prirodoslovnoj školi Vladimir Prelog. Od 1986. do 1992. radila je u INA-Geološkom konzaltingu (prethodno INA-Projekt) kao specijalist sedimentog na različitim istraživačkim projektima za potrebe naftne industrije. U akademskoj godini 1993/94. predavala je sedimentologiju klastita u Geološkom institutu Sveučilišta u Bergenu u Norveškoj. Od 1996. god. radi u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Već se od 90-tih godina zanima za zaštitu geološke baštine. Od 1976. do 2002. bila je članica Hrvatskog geološkog društva u kojemu je 1998. god. pokrenula osnivanje Odsjeka za zaštitu geološke baštine, te je do 2002. bila voditeljica Odsjeka. Od 1999. god. je u ProGEO europskoj (danas međunarodnoj) asocijaciji za zaštitu geološke baštine, a od 2019. je voditeljica ProGEO regionalne grupe za jugoistočnu Europu. 2005. god. osnovala je udrugu ProGEO-Hrvatska kojoj je od tada i predsjednica. Koautorica je i koordinatorica projekta Geopark otok Rab – Geoparka u osnivanju. Sudjelovala je na većini ProGEO međunarodnih simpozija, te je vodila organizaciju 5. ProGEO simpozija održanog na Rabu 2008. god. Od 2021. god. voditeljica je UNESCO IGCP projekta 737 “Smart Geology for Better Community”.

 

NAPOMENA: Za prisustvovanje predavanju potrebno je predočiti Covid potvrdu i koristiti maske!

en_US
Skip to content