Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

GeoPark “Biokovo-Imotska jezera”

Tijekom 2018. godine na širem području grada Imotskog i susjednih općina provedena su sustavna geološka, speleološka i biološka istraživanja. Svrha istraživanja je bila prijava cijelog područja zajednici svjetskih geoparkova Global GeoParks UNESCO. UNESCO geoparkovi su cjelovita područja s lokalitetima i krajolicima od međunarodnog geološkog značaja kojim se upravlja sveobuhvatnim konceptom zaštite, obrazovanja i održivog razvoja. Geološka istraživanja obavljena od strane Hrvatskog geološkog instituta su obuhvaćala pregled terena, odabir značajnih litostratigrafsko-strukturnih lokacija, hidrogeološka i limnogeološka istraživanja pojedinih odabranih objekata. Finalizacija projekta tijekom 2019. godine obilježena je tiskanjem publikacije „Imotska jezera“ u kojoj su objedinjena sva geološka, speleološka i biološka istraživanja odabranih lokaliteta te predstavlja prvi korak u definiranju podloge u svrhu buduće prijave spomenutog područja za Global Geoparks UNESCO. Projekt je proveden uz financijsku potporu lokalne samouprave i turističke zajednice grada Imotskog. Tijekom 2019.  godine osnovana je udruga Geopark Imotska jezera koja je preuzela vođenje, operativne poslove i koordinaciju oko pripreme prijave. 2020. godine uz potporu Nacionalnog povjerenstva za UNESCO geoparkove Republike Hrvatske objedinjavanjem cijelog prostora Imotske krajine i Biokova izrađena je zajednička prijava s PP Biokovo. Osnivanje Geoparka Biokovo-Imotska jezera na području Republike Hrvatske pridonijelo bi podizanju svijesti o važnosti zaštite geološke i geomorfološke baštine te prepoznavanju geoturizma kao jedinstvene turističke ponude. Glavni zadatak je zaštita, obrazovanje i održivi razvoj pojedinih i specifičnih mjesta i krajolika od međunarodnoga geološkog značaja. Riječ je o ponovnom povezivanju ljudskog društva na svim razinama s planetom kojeg svi nazivamo domom i njegovom 4,6 milijardi godina dugačkom povijesti.

Akumulacija Ričice

Ortofoto zapadnog dijela Imotskog polja

Panoramski pogled na Galipovac i Prološko blato

Pregledna geološka karta geoparka Biokovo-Imotska jezera

Pregledni geološki stup Imotski

Prološko blato

en_US
Skip to content