Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT FOR MINERAL RESOURCES AND MARINE GEOLOGY

Geological Mapping Programme

Geological map of Croatian Adriatic Sea

Kartiranje morskih okoliša jedan je od značajnih komponenti u planiranju mreže zaštićenih morskih područja i okoliša te kartiranja staništa. Podloga za ove projekte nalazi se u Uredbi o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11), a kojom su preuzete odredbe Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. godine kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskoga okoliša (Okvirne direktive o morskoj strategiji). Cilj programske sastavnice je početak sistematskog geološkog kartiranja morskog dna hrvatskog dijela jadranskog mora. Potreba za sistematskim geološkim kartiranjem podmorja predstavlja izazov koji Hrvatski geološki institut može provesti u suradnji s institucijama koji posjeduju adekvatnu opremu terensku opremu (brodove i geofizičku opremu), ali ne i dovoljnu kadrovsku (geološku) i laboratorijsku opremljenost za izvođenje takvog projekta.

Geološka karta podmorja (GKP) izrađivat će se na temelju iskustava susjedne Italije koja je završila i tiskala geološke karte talijanskog dijela jadranskog podmorja u mjerilu 1:250.000 u 2011. (Geološka služba Italije-ISPRA). Prema njihovom primjeru koristit će se komplementarna mjerila za prikazivanje i istraživanje geologije podmorja: mjerilo od 1:25.0000 za preglednu kartografija i mjerilo 1:50.000 kao produžetak osnovne geološke kartografije na hrvatskom kopnu. Prvo mjerilo u cijelosti je posvećena podmorju i omogućuje da prikaz dubljih geoloških formacija i strukturne elementa uključujući i off-shore strukture dobivenih seizmičkim istraživanjem a kojima je moguće definirati i istaknuti aktivne geološke strukture područja potencijalnog rizika (seizmička, vulkanske, podvodna klizišta ) itd. Karta će se raditi u mjerilu 1:50.000 što će omogućiti bolje upravljanje obalnim područjima jer će se karte vezati na geološke karte i geološke formacije na kopnu.

Dr.sc. Slobodan Miko

Ozren Hasan

Nikolina Ilijanić

Dea Brunović

Martina Šparica Miko

Primjeri geološke karte podmorja pojedinih područja Republike Hrvatske.

en_US
Skip to content