Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

GEOKEMIJSKI LABORATORIJ

Contact: mr.sc. Martina Šparica Miko, dipl. ing. kem.

U laboratoriju se obavljaju analize metala pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS), te ukupnog i organskog ugljika i dušika te organskog i anorganskog ugljika pomoću CN analizatora. U laboratoriju se pripremaju uzorci (tala, sedimenata, stijena, vode i biljnog materijala) za kemijske, XRD analize i analizu veličine čestica (granulometrijsku analizu).

Geokemijski laboratorij opremljen je s:
• Atomski assorpcijski spektrometar AAnalyst700 Perkin Elmer (AAS)
• CN analizator Thermo Fischer Scientific Flash 2000
• Vaga Mettler AT261
• Liofilizator (freeze-dryer) SP Scientific
• Analitička peć ISKRA
• Deionizator vode Milli-Q Direct 8

CN analizator Thermo Scientific.

Liofilizator (freeze-dryer) SP Scientific.

en_US
Skip to content