Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

 NEWS

Europska komisija predstavila prijedlog Zakona o kritičnim mineralnim sirovinama

Europska komisija predstavila je 16. ožujka 2023. prijedlog Uredbe za promicanje sigurne i održive opskrbe kritičnim mineralnim sirovinama u EU – “Europski zakon o kritičnim mineralnim sirovinama” (eng. „European Critical Raw Materials Act“).

Sigurna i održiva opskrba kritičnim mineralnim sirovinama nužna je kako bi se omogućile zelena i digitalna tranzicija, koje zahtijevaju nove tehnologije i nova energetska rješenja koja dovode do potražnje za većim količinama i vrstama metala i minerala od onih prije korištenih.

Prijedlogom Uredbe su u zakonsku regulativu Europske unije uvršteni popisi kritičnih i strateških mineralnih sirovina. Sve veća potražnja za kritičnim mineralnim sirovinama za provođenje cijelog seta strateških ciljeva različitih industrija potaknuli su Europsku komisiju da djeluje u nekoliko područja, odnosno u krugu lanca vrijednosti povezanih s opskrbom sirovinama, a to su istraživanje i eksploatacija, obrada, recikliranje i ograničenja kod uvoza kritičnih i strateških mineralnih sirovina. Tako će se regulirati mjere u sljedećim područjima:

  • povećano nacionalno rudarstvo i proizvodnja
  • povećana učinkovitost resursa i recikliranje
  • diversifikacija trgovine.

Prijedlogom Uredbe prepoznaje se uloga nacionalnih geoloških instituta u prikupljanju, interpretaciji i pružanju geoznanstvenih podataka potrebnih za razumijevanje potpovršine, kao i uloga udruženja Europskih geoloških službi (EuroGeoSurveys i projekt Geološke službe za Europu) u dostavljanju harmoniziranih i usklađenih podataka koji su preduvjet za poticanje ulaganja u istraživanje i eksploataciju kritičnih mineralnih sirovina.

Predviđeno je da će svaka država članica biti obavezna izraditi Nacionalni program istraživanja kao mjere za povećanje dostupnih informacija o kritičnim mineralnim sirovinama u Europskoj uniji, što će trebati uključivati kartiranje mineralnih resursa, geokemijska istraživanja tla, sedimenata i stijena, geoznanstvena istraživanja, razvijanje karata predvidljivosti, kao i ponovnu obradu postojećih podataka geoznanstvenih istraživanja. Cilj navedenog je pronalaženje dosad neidentificiranih mineralnih pojava koje sadrže kritične mineralne sirovine.

Hrvatski geološki institut bi morao imati savjetodavnu ulogu u stvaranju i implementaciji Nacionalnog programa istraživanja kritičnih mineralnih sirovina za Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koji će redovito komunicirati na godišnjoj razini s Europskom komisijom o provedbi tih programa, javno dostupnih na mrežnim stranicama.

Iz prijedloga Uredbe je vidljivo kako je prepoznat rad i značaj nacionalnih geoloških instituta svake države članice, koji će sukladno tome morati usmjeriti svoju djelatnost na planiranje i razradu istraživanja za utvrđivanje ležišta kritičnih mineralnih sirovina.

O predloženoj Uredbi raspravljat će Europski parlament i Vijeće Europske unije te ga moraju odobriti svih 27 država članica.

Priopćenje za medije Europske komisije:

Press release European Critical Raw Materials Act (europa.eu)

Za više informacija: European Critical Raw Materials Act

en_US
Skip to content