Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

EMODnet Geology sastanak na Farskim otocima

Djelatnici Hrvatskoga geološkog instituta su tijekom svibnja 2023. godine boravili na Farskim otocima na sastanku EMODnet (European Marine Observation and Data Network) Geology grupe. Na sastanku u gradu Tórshavn sudjelovalo je ukupno 60 delegata iz 34 različite organizacije. Cilj EMODnet projekta je prikupljanje i sistematizacija postojećih podataka o morima. Geološki portal objedinjuje postojeće podatke, tako da potencijalni korisnici mogu primjerice tražiti i pregledavati bušotinske, batimetrijske i seizmičke podatke, podatke o distribuciji površinskih sedimenta uz pomoć interaktivnih karata i alata. EMODnet Geology portal također prikazuje podatke o podmorskoj geologiji, karte sedimenata, migracije obalne linije, mineralne sirovine i potopljene krajolike. Prikazani su podaci za sva regionalna mora u Europi, Kaspijskom moru i Karipskom moru. Sastanci EMODnet Geology grupe uobičajeno se održavaju dva puta godišnje.

Detaljnije o projektu i najnovije informacije možete pročitati na web stranicama projekta: https://emodnet.ec.europa.eu/en

Slika 1. Sudionici EMODnet Geology sastanka na Farskim otocima.

Slika 1. Sudionici EMODnet Geology sastanka na Farskim otocima.

Slika 3. Prezentacije različitih radnih paketa EMODnet Geology grupe.

 

Slika 4. Dr.sc. Slobodan Miko u diskusiji s kolegom dr.sc. Slobodanom Radusinovićem iz Crne gore.

 

Slika 5. Sudionici na ekskurziji na Farskim otocima.

en_US
Skip to content