Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

EGU Summer School

U periodu od 21. do 28. kolovoza 2023. godine u Južnom Tirolu (Italija) održana je EGU ljetna škola pod nazivom „Structural Analysis of Crystaline Rocks“ na kojoj je sudjelovao naš asistent Zavoda za Geologiju, doktorand na HRZZ projektu GOST, Matija Vukovski. Glavni organizatori i voditelji bili su Giorgio Pennacchioni (Sveučilište Padova, Italija) i Neil Mancktelow (ETH-Zurich, Švicarska). Škola je ugostila tridesetak doktoranada i postdoktoranada brojnih europskih sveučilišta i instituta, prvenstveno švicarskih, njemačkih, francuskih, norveških i talijanskih.

Osmerodnevni program se sastojao od četiri dana terenskih pokaznih vježbi i samostalnog rada te od četiri dana predavanja.

Terenske vježbe održane su na visokim padinama (2600 – 2800 m) u blizini jezera Neves (Lago di Neves) u Južnom Tirolu, na otvorenim, „poliranim“ stijenama u neposrednom podnožju ledenjaka Grosser Möseler. Strukturna analiza deformacijskih struktura provedena je u Varističkom granodioritu koji pripada Tauern window-u te je u okviru Alpske orogeneze metamorfoziran u amfibolitnom facijesu, ali u domeni niskih deformacija (bez jakog Alpskog pretiska). Stoge je na terenu bilo moguće detaljno analizirati progresivni razvoj izoliranih duktilnih smičnih zona koje su iskoristile mrežu krtih prekursora (pukotina) i ranije postojećih magmatskih ili fluidima izazvanih heterogenosti u sastavu granodiorita.

Tijekom terenskih vježbi i analize polaznici su upoznati s:

 • međusobnim vremenskim odnosima između različitih intruzija u pre-Alpskom protolitu (primarne magmatske strukture uključujući i one nastale putem više generacija intruzija kiselih i bazičnih magmi te njihovog međusobnog miješanja)
 • kontrolom strukturnih i sastavnih heterogenosti na nukleaciju samostalnih i/ili uparenih duktilnih smičnih zona (različitim pukotinama, mineraliziranim žilama, različitim alteracijskim zonama oko žila i pukotina)
 • ulogom fluida u duktilnim i krtim deformacijama (kod formiranja milonita, pseudotahilita itd.)
 • kinematskim odnosima različitih deformacijskih struktura
 • odnosima između smičnih zona koje se međusobno sijeku
 • geometrijom i vezom krtih rasjeda nastalih tijekom ekshumacije.

U drugom dijelu programa u obližnjem mjestu Brunico, kroz četiri dana održana je serija predavanja uz izlaganje polaznika na poster sekcijama. Predavanja su bila izlagana od strane vodećih svjetskih znanstvenika u području, s nekoliko europskih institucija (University of Padova, ETH-Zurich, University of Oslo, Ludwig-Maximilians University of Munich, Université de Bourgogne Franche-Comté), a pokrila su sljedeće teme:

 • Subsolidus duktilne deformacije pri hlađenju plutona
 • Fluid-stijena interakcija u rasjedima i smičnim zonama
 • Deformacijski mehanizmi i lokalizacija deformacije u smičnim zonama
 • Analogno i numeričko modeliranje struktura smičnih zona
 • Modeliranje metodom konačnih elemenata u geoznanostima
 • Dugotrajno puzanje i prijelaz u deformacije visokog naprezanja u seizmički aktivnim smičnim zonama
 • Uloga kemijskih procesa na lokalizaciju naprezanja
 • Preferirana kristalografska orijentacija i njome uvjetovane fizičke karakteristike stijena
 • Strukturna analiza podataka iz fotogrametrijskih modela izdanaka

Slika 1. Voditelji i polaznici na izdancima u podnožju ledenjaka Grosser Möseler. 

Slika 2. Jedna od brojnih diskusija o zapaženim odnosima i strukturama. 

Slika 3. Rezime nakon točke opažanja i samostalnog rada. 

Slika 4. Otvoreni polirani izdanci omogućuju opažanja i najsitnijih detalja.

Slika 5. Strukture miješanja bazičnih i kiselih magmi.

Slika 6. Kasnonoćna diskusija na poster sekciji.

 

en_US
Skip to content