Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Doktorandi Hrvatskog geološkog instituta predstavili svoja istraživanja u okviru Dana doktoranada Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

U četvrtak 6. svibnja 2021. održan je Dan doktoranada Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu su doktorandi imali priliku predstaviti teme svojih doktorskih istraživanja kroz kratka predavanja i prezentacije postera. Na Danu doktoranada sudjelovali su i doktorandi Hrvatskog geološkog instituta Ivona Ivkić Filipović, Ana Kamenski, Igor Karlović, Matko Patekar, Mirja Pavić, Marko Špelić i Matija Vukovski. Teme doktorskih istraživanja pokrivaju gotovo sva područja iz geologije, poput hidrogeologije, geotermalne energije, regionalne geologije i tektonike, seizmičke i sekvencijske stratigrafije, paleolimnologije i geomorfologije, kao i inovativnih metoda korištenja umjetne inteligencije (AI) u dubinsko-geološkim istraživanjima. U sklopu Dana doktoranada održan je i Okrugli stol na temu „RGN znanosti u obnovi potresom pogođenih područja“, na kojem se diskutiralo o nedavnim potresima u Zagrebu i Petrinji i koseizmičkim procesima. Ukupno 23 doktoranda imalo je trominutno izlaganje u obliku postera, dok su 4 doktoranda održala predavanje iz područja geologije, geološkog inženjerstva, rudarstva i naftnog inženjerstva. Nagradu za najbolji poster osvojila je doktorandica Ivona Ivkić Filipović sa svojom temom Geomorfološka i sedimentološka obilježja Prološkog blata u Imotskom polju. Postere doktoranada HGI-CGS-a možete pogledati u nastavku.

en_US
Skip to content