Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Competition of deltaic feeder systems reflected by slope progradation: a high-resolution example from the Late Miocene-Pliocene, Drava Basin, Croatia

springer

U ovom radu su objavljene nove spoznaje o razvoju gornjomiocenskih jezerskih naslaga na području Dravske depresije. S obzirom da su proučavane naslage prekrivene mlađima i nisu dostupne na površini, za njihovu analizu korišteni su 3D refleksijski seizmički i bušotinski podaci. Temeljem analiza otkriveno je da su proučavane naslage znatno složenije nego se to do sada mislilo. Točnije, otkriven je tip stratigrafskih površina u obliku klinoformi, koje imaju promijenjiv bočni karakter, a takva interpretacija potvrđena je metodom stratigrafskog numeričkog modeliranja. Točnije, predloženi model prikazuje česte promjene u taložnom sustavu pod utjecajem preklapanja delti paleo-Drave i paleo-Dunava, što za posljedicu ima stvaranje lokalnih, prividnih stratigrafskih granica

Rezultati ove analize mogu biti korisni za razumijevanje postojećih i otkrivanje novih geonergetskih resursa, kao i za održivo upravljanje podzemljem.

Rad je objavljen u otvorenom pristupu, a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s00531-023-02290-w   

en_US
Skip to content