Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Collapse of terrestrial ecosystems linked to heavy metal poisoning during the Toarcian oceanic anoxic event

springer

U znanstvenom časopisu Geology (Q1, broj 1 u kategoriji Geology prema WoSCC, IF 6.324) objavljen je znanstveni rad pod naslovom „Collapse of terrestrial ecosystems linked to heavy metal poisoning during the Toarcian oceanic anoxic event“. Rad je rezultat suradnje znanstvenika iz Hrvatskoga geološkog instituta te iz brojnih drugih institucija iz Kine i Kanade.

U članku smo pronašli dokaz za značajnu krizu kopnenih biota i promjenu vegetacije tijekom mezozojske hiperterme, toarcijskog oceanskog anoksičnog događaja (T-OAE). Novi geokemijski i palinološki podaci iz jezerske sukcesije u Sjevernoj Kini otkrivaju povećanu pojavu mutantnih/aberantnih palinomorfa kao što su patuljasti rast spora, asimetrične tetrade Classopollisa i aberantne spore istovremeno s povećanjem teških metala (Hg, Cu, Cr, Cd, Pb, As). Pojava teratoloških spora i peludi u više skupina biljaka ukazuje na ukupnu ekološku krizu vegetacije. Naši podaci pokazuju da je kombinacija široko rasprostranjene florističke krize s većom oksidacijom i razgradnjom kopnene organske tvari, pojačanim hidrološkim ciklusom, trošenjem i istovremenim vulkanizmom velikih razmjera rezultirala višim koncentracijama toksičnih teških metala u kopnenim ekosustavima. Ovi teški metali mogli su otrovati biljke uzrokujući mutacije i ometajući njihov reproduktivni ciklus, čineći ih ranjivijima na sekundarne stresove kao što su klimatski ekstremi i/ili promjene staništa, što bi na kraju dovelo do rasprostranjenog kolapsa na svim zemaljskim trofičkim razinama.

Rad je dostupan na sljedećoj poveznici: Collapse of terrestrial ecosystems linked to heavy metal poisoning during the Toarcian oceanic anoxic event | Geology | GeoScienceWorld

en_US
Skip to content