Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY

boDEREC-CE – Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in Central Europe

Voditelj projekta: dr.sc. Josip Terzić

U sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetne osi 3. Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi, odobreno je sufinanciranje projekta boDEREC-CE (engl. Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in Central Europe) vrijednog 2.328.140,81 €. Trogodišnje trajanje projekta predviđeno je do 2022. godine, tijekom kojeg će suradnju ostvariti 12 partnera iz sedam država Europske Unije (Austrija, Češka, Italija, Njemačka, Poljska, Slovenija i Hrvatska). Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta ima ulogu vodećeg partnera na projektu, dok će Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split sudjelovati kao projektni partner.

Voda, iako jedan od najvrednijih prirodnih resursa, pod sve većim je pritiskom ubrzanog tehnološkog razvoja. Novija istraživanja pokazuju kako vodeni okoliš sadrži tvari antropogenog podrijetla čija prisutnost do prije nekoliko godina nije bila istraživana zbog ograničenja postojećih analitičkih metoda.

Zagađenje farmaceutskim proizvodima i proizvodima za osobnu njegu (engl. Pharmaceuticals and personal care products – PPCP) dospijeva u okoliš kroz izlučivanje živih organizama, otpad iz kućanstva i industrije, kanalizaciju, otpadne vode iz životinjskih farmi te izravnim odlaganjem tih proizvoda. Premda se dio tih spojeva razgrađuje i degradira, mnogi će ostati u tlu i vodi te stvoriti potencijalni rizik za okoliš i zdravlje. Većina postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ih ne može eliminirati. Problematici praćenja i uklanjanja PPCP-ova u vodi, projekt boDEREC-CE pristupit će razvijanjem zajedničkog smjera djelovanja i politike na razini EU-a.

Ciljevi projektnih aktivnosti su unaprijediti znanja o identifikaciji, praćenju ponašanja, modeliranju pronosa i tehnološkim mogućnostima uklanjanja PPCP-ova u vodnim resursima korištenim u vodoopskrbi.

 

Među osam pilot područja uspostavljenih u sedam država Europske Unije, nalazi se i hrvatsko pilot područje slijeva rijeke Jadro, koji se koristi za vodoopskrbu grada Splita. U projektne aktivnosti planira se uključiti sve relevantne dionike kroz konferencije, webinare, panel diskusije te radionice za stručnjake i širu javnost.

Trogodišnje trajanje projekta predviđeno je od 01.04.2019. do 31.03.2022. godine, tijekom kojeg će suradnju ostvariti 12 partnera iz sedam država Europske Unije (Austrija, Češka, Italija, Njemačka, Poljska, Slovenija i Hrvatska).

Projektni partneri

Geografski položaj partnera

en_US
Skip to content