Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Assessing the persistence, mobility and toxicity of emerging organic contaminants in Croatian karst springs used for drinking water supply

springer

U znanstvenom časopisu Science of the Total Environment objavljen je znanstveni rad „Assessing the persistence, mobility and toxicity of emerging organic contaminants in Croatian karst springs used for drinking water supply“ pod autorstvom Ane Selak i Jasmine Lukač Reberski sa Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta, u suradnji s Göranom Klobučarom s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Okosnicu rada čini istraživanje perzistentnosti, mobilnosti i toksičnosti specifičnih organskih mikroonečišćivala, koja su u sklopu EU projekta GeoTwinn (H2020-EU.4.b) detektirana u hrvatskim krškim izvorima koji se koriste u vodoopskrbi. Također, procijenjen je potencijalan rizik za ljudsko zdravlje. Provedena prioritizacija onečišćivala u vidu ranog upozorenja predstavlja korak prema učinkovitijoj zaštiti krških vodnih resursa, ističući potrebu za proaktivnim istraživanjem pojavnosti specifičnih mikroonečišćivala u vodnom okolišu i podizanju svijesti poljoprivrednog i industrijskog sektora o važnosti supstitucije štetnih spojeva sigurnijim i održivijim alternativama.

Istraživanje je financirano od strane GeoTwinn projekta (br. dodjele potpore 809943) i Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju.

Rad je dostupan na sljedećoj poveznici: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166240

 

en_US
Skip to content