Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Emerging organic contaminants in karst groundwater: A global level assessment

Journal of Hydrology

Na temelju pregleda postojeće literature u radu je dan pregled rasporstranjenosti, učestalosti pojavljivanja i koncentracije širokog spektra spojeva u krškim podzemnim vodama, objedinjenih imenom “nova onečišćivala”. Pored toga, dan je kritički osvrt na mogućnosti primjene ovih spojeva kao dodatnog alata pri hidogeološkim istraživanjima u krškim terenima. Zbog izuzetne važnosti krških vodonosnika kao resursa pitke vode u svijetu (25 % svjetske populacije opskrbljuje se vodom iz krških vodonosnika), pritisaka izazvanih brojnim ljudskim aktivnostima te još uvijek nedovoljne istraženosti i brojnih nepoznanica, potrebno je veću pažnju usmjeriti zaštiti ovog vodnog resursa, osobito zbog dodatnih negativnih pritisaka izazvanih klimatkim promjenama. Nova onečišćivala mogu unaprijediti spoznaje o ovom kompleksnom vodnom resursu te ovaj rad može poslužiti kao podloga za planiranje i određivanje smjera budućih istraživanja. 

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169421012920

hr
Skip to content