Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Ecotoxicological aspects related to the occurrence of emerging contaminants in the Dinaric karst aquifer of Jadro and Žrnovnica springs

water journal logo

U znanstvenom časopisu Science of the Total Environment objavljen je znanstveni rad „Ecotoxicological aspects related to the occurrence of emerging contaminants in the Dinaric karst aquifer of Jadro and Žrnovnica springs“ pod autorstvom Ane Selak i Jasmine Lukač Reberski sa Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta u suradnji s Göranom Klobučarom s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Ivanom Grčić s Geotehničkog fakulteta. Okosnicu rada čini istraživanje ekotoksikoloških aspekata pojavnosti specifičnih mikroonečišćivala u krškom vodonosniku izvora Jadra i Žrnovnice, kao važnom resursu pitke vode i specifičnom ekosustavu osjetljivom na antropogena onečišćenja. Prioritizacija otkrivenih mikroonečišćivala provedena je na temelju in-silico strategije i nedavno razvijenih REACH smjernica za procjenu postojanosti, bioakumulativnosti i toksičnosti spojeva te njihove mobilnost u vodnom okolišu. Također, kako bi se okarakterizirao razmjer štetnih učinaka specifičnih mikroonečišćivala na odabranim lokacijama unutar slijeva, provedena je preliminarna procjena rizika za okoliš (ERA). Ovo je prvo takvo istraživanje specifičnih onečišćivala provedeno u hrvatskom kršu. Obzirom kako je prisutnost specifičnih mikroonečišćivala u krškim podzemnim vodama predmet vrlo malog broja dosadašnjih istraživanja u svijetu, nove spoznaje o pojavnosti i štetnim učincima ove grupe spojeva svakako predstavljaju znanstveni doprinos ne samo na lokalnoj razini (predmetni slijev), već i krša općenito.

Rad je dostupan na poveznici: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722009196?via%3Dihub

 

Skip to content