Karta intenziteta povratnih valova na arheološkom nalazištu Morinje, na kojoj su svjetlijim bojama izraženi jači refleksi koji predstavljaju zidove, dok tamnije boje predstavljaju mekano siltno morsko dno.

Karta intenziteta povratnih valova na arheološkom nalazištu Morinje, na kojoj su svjetlijim bojama izraženi jači refleksi koji predstavljaju zidove, dok tamnije boje predstavljaju mekano siltno morsko dno.

Skip to content