Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Ciklus dušika i prihranjivanje podzemne vode kroz vadoznu zonu u vodonosnicima s međuzrnskom poroznosti (NITROVERT)

 

Vadozna zona ima bitnu ulogu u hidrološkom ciklusu – regulira prijenos vode s površine terena u podzemlje, pružajući zaštitu, prijenos i slabljenje potencijalnih onečišćivala podzemnih voda, stoga je važan čimbenik u modeliranju i razumijevanju hidroloških i geokemijskih procesa. Područje istraživanja u dolinama rijeka Mure i Drave predstavlja važan vodni resurs za dvije županije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Varaždinska i Međimurska). Radi se o vodonosnicima s međuzrnskom poroznosti, u kojima su razvijena poljoprivredna djelatnost te nerazvijena kanalizacijska mreža uzrokovali opterećenje podzemne vode dušikovim spojevima. Glavni istraživački cilj projekta je razjašnjavanje uloge vadozne zone u prihranjivanju vodonosnika te u ponašanju dušikovih spojeva u vodonosnicima s međuzrnskom poroznosti. Postizanje glavnog cilja biti će omogućeno kroz ostvarivanje sljedećih specifičnih ciljeva: i) određivanje brzine efektivne infiltracije oborine, prihranjivanja od površinske vode te vertikalne odnosno horizontalne hidrauličke vodljivosti; ii) praćenje ponašanja dušikovih spojeva ovisno o stupnju saturiranosti te identifikacija dominantnih procesa transporta u vadoznoj zoni; iii) definiranje geokemijskih procesa transformacije dušikovih spojeva u vadoznoj zoni; iv) izrada prognoznog numeričkog modela tečenja vode i transporta nitrata kroz vadoznu zonu. Navedeni ciljevi će uvelike doprinijeti razumijevanju onečišćenja podzemne vode dušikovim spojevima te identifikaciji odgovarajućih mjera za zaštitu i održivo upravljanje podzemnim vodama.

Glavni istraživač / voditelj projekta: dr. sc. Igor Karlović

dr. sc. Tamara Marković

dr. sc. Kosta Urumović

dr. sc. Marco Pola

mr.sc. Martina Šparica Miko

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 68.500,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content