Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

CC-WaterS – Klimatske promjene i utjecaj na vodoopskrbu

Koordinator za Hrvatske vode i HGI-CGS: dr.sc. Josip Terzić, dipl. ing. geol

Projekt poznat pod akronimom CC WaterS financira Europska Unija, a riječ je o projektu iz programa transnacionalne suradnje jugoistočne Europe (South East Europe, Transnational cooperation programme; SEE-TC). Vodeći partner u projektu je Bečki vodovod iz Austrije. U projektu sudjeluje 18 partnerskih institucija iz 9 zemalja regije, a to su: Austrija (3 partnera), Slovenija (3), Mađarska (1), Italija (1), Rumunjska (3), Bugarska (1), Grčka (3), Hrvatska (1) i Srbija (2). Partner u hrvatskom dijelu projekta su Hrvatske vode (HV), a HGI-CGS za njihove potrebe izvodi istraživanja.
Prostor SEE s lokacijama partnera uključenih u CC-WaterS.
Projekt se bavi istraživanjem utjecaja klimatskih promjena na vodoopskrbu. U projektu sudjeluju stručnjaci HGI-CGS, stručnjaci HV i vanjski suradnici. Istraživanja su usmjerena na tri pokusne lokacije (Vransko jezero na otoku Cresu, Bokanjačko blato kod Zadra i Blatsko polje na otoku Korčuli). U priobalnim i otočkim krškim sustavima najveću opasnost po kakvoću vode čini podzemni prodor mora u vodonosnik, a ukoliko se zbog klimatskih promjena smanje dotoci slatke vode, intruzija mora će se povećati. Stoga je opasnost od nepovoljnog utjecaja smanjenja oborina ili povišenja temperature zraka u ovakvim zonama veća nego u kontinentalnim područjima. Stoga je istraživanje vodnih bilanci u postojećim uvjetima i u uvjetima nakon mogućih klimatskih promjena najvažniji dio projekta. Hrvatski istraživači će, osim navedenog istraživanja recentnih promjena, obaviti dodatno istraživanje klimatskih varijacija/promjena kroz gotovo cijeli holocen. Na taj način moguće je zaključiti jesu li se ovakve varijacije klime događale i u nedavnoj geološkoj prošlosti, te je li moguće recentne trendove tumačiti kao dio dugotrajnijih klimatskih varijacija ili čovjek doista te promjene uzrokuje i/ili ubrzava.
Koordinator projekta je dr. sc. Gerhard Kuschnig iz Bečkog vodovoda. Koordinator projekta u Hrvatskoj je dr. sc. Josip Terzić (HGI-CGS; postavljen od HV), predstavnici u znanstvenom odboru su dr. sc. Siniša Širac (HV) i dr. sc. Željka Brkić (HGI-CGS), a u upravljačkom odboru Mojca Lukšić (HV). Pojedine radne pakete u kojima sudjeluje hrvatski partner koordiniraju dr. sc. Slobodan Miko, dr. sc. Josip Terzić, mr. sc. Ozren Hasan i dr. sc. Tamara Marković. Osim njih na projektu sudjeluje više istraživača iz HGI-CGS, od kojih važniju ulogu imaju još: Mladen Kuhta, dr. sc. Koraljka Bakrač, mr. sc. Martina Šparica Miko, mr. sc. Jasmina Reberski Lukač, Nikolina Ilijanić i Mario Dolić. Važno je napomenuti kako u izvedbi ovog projekta sudjeluju istraživači svih triju zavoda HGI-CGS.

Partneri :

Partneri financirani od strane Europskog fonda za regionalni razvitak:
Lead Partner: Municipality of the City of Vienna, Waterworks, Austria
Partner 1: Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Vienna, Austria
Partner 2: Municipality of Waidhofen an der Ybbs, Austria
Partner 3: Ministry of Spatial planning and Environment, Ljubljana, Slovenia
Partner 4: University of Ljubljana, Slovenia
Partner 5: Public Company for Water Supply and Waste Water Disposal Ljubljana, Slovenia
Partner 6: Central Directorate for Water and Environment, Budapest, Hungary
Partner 7: Regional Administration of Molise, Campobasso, Italy
Partner 8: Academy of Romania, Institute of Geography, Bucharest, Romania
Partner 9: National Meteorological Administration, Bucharest, Romania
Partner 10: National Institute for Hydrology and Water Management, Bucharest, Romania
Partner 11: Executive Forest Agency of the Ministry of Agriculture and Food, Sofia, Bulgaria
Partner 12: Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co sa, Greece
Partner 13: Municipal Enterprise for Planning and Development of Patras s.a., Greece
Partner 14: Aristotle University of Thessaloniki, Department of Civil Engineering, Greece
10% Partner(financed by the Lead Partner): Croatian Waters, Zagreb, Croatia

Partneri financirani od strane predpristupnih fondova:
IPA Partner 1: University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Serbia
IPA Partner 2: Jaroslav Cerni Institute for Development of Water Resources, Belgrade, Serbia

CC-WaterS radionica u Beču

Skip to content