Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Active tectonics in the Kvarner region (External Dinarides, Croatia) – an alternative approach based on focused geological mapping, 3D seismological and shallow seismic imaging data

Frontiers naslovnica

Rezultati dijela dosadašnjih multidisciplinarnih geoloških i seizmoloških istraživanja Kvarnera, provedenih u okviru HRZZ projekta GEOSEKVA (https://www.hgi-cgs.hr/nacionalni-kompetativni-projekti-geosekva/), objavljeni su u Open Access časopisu Frontiers in Earth Science (https://www.frontiersin.org/journals/earth-science).

U znanstvenom radu Tvrtka Korbara i suradnika pod naslovom „Active tectonics in the Kvarner region (External Dinarides, Croatia) – an alternative approach based on focused geological mapping, 3D seismological and shallow seismic imaging data“, objavljeni su rezultati istraživanja dijela epicentralnog područja Rijeke, koje je poznato po umjerenoj seizmičkoj aktivnosti, ali i po povijesnim lokalno razornim potresima. Zaključeno je da na kopnu u istraživanom području Bakar – Krk nema jasnih manifestacija u dubini aktivnih rasjeda, koji su definirani pomoću 3D analize instrumentalno zabilježenih novijih potresa. Međutim, podatci dobiveni plitkim geoakustičnim snimanjem podmorja upućuju na postsedimentacijske deformacije kasnopleistocenskih naslaga duž pojedinih zona.

Usporedba konceptualnih modela današnjih kasno-orogenetskih faza ekshumacije dva konvergentna borano-navlačna pojasa nastala na sjeveroistočnom odnosno jugozapadnom rubu Adrije: starijeg Dinaridskog i mlađeg Apeninskog.

Pretpostavlja se da su seizmološki definirani aktivni rasjedi uglavnom slijepi, odnosno da se tektonski pomaci duž tih rasjeda u dubljim dijelovima kore vjerojatno nepravilno redistribuiraju duž pripovršinskih kompleksnih tektonskih struktura formiranih tijekom ranijih faza Dinaridske orogeneze. S obzirom na zapažene lokalne deformacije kvartarnih naslaga te na povijesne, lokalno razorne potrese, a na temelju usporedbe s daleko bolje istraženim i evolucijski mlađim Apeninima, zaključeno je da postoji mogućnost aktiviranja prikrivenih seizmogenih rasjeda, od kojih bi neki mogli imati i razorne posljedice. Ti rezultati upućuju na potrebu daljnjih usmjerenih istraživanja što bi trebalo doprinjeti boljoj procjeni seizmičkog hazarda u ovom relativno gusto naseljenom području koje je premreženo s važnom nacionalnom i europskom infrastrukturom.

Rad je slobodno dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3389/feart.2020.582797

Intervju na Hrvatskom radiju

Prva 3D analiza novijih potresa zabilježenih na Kvarneru – Radio Rijeka

Skip to content