Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU I I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

GDi Ensamble FloodSmart – Razvoj IT platforme za upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš

Voditelj projekta: dr.sc. Tihomir Frangen

Projekt se financira dodjelom bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 9.351.595,57 kn

Odobrena bespovratna sredstva: 4.660.209,82 kn

Potpora za GDi (50% ukupnih troškova): 3.989.187,05 kn

Potpora za HGI (65.82% ukupnih troškova): 671.022,77 kn

GDi i Hrvatski geološki institut (HGI) su kao partneri prijavili projektni prijedlog i kandidirali se za sufinanciranje provedbe projekta „Razvoj IT platforme za prevenciju poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš – GDi Ensemble FloodSmart“, u okviru instrumenta „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, u kojem je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva (MINGO) je Posredničko tijelo razine 1, a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projektom razvoja IT platforme za upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš pod nazivom GDi Ensemble FloodSmart, GDi d.o.o. želi u svijetu razviti jedinstveni sustav čija će programska rješenja objediniti sve segmente relevantne za donošenje odluka u upravljanju rizicima od poplave. Rezultat projekta će biti GIS aplikacija koja objedinjuje alate za pripremu potrebnih podataka, alate za prostorne analize, alate za konačno oblikovanje i upravljanje rezultatima te Web Portal zaštite od štetnog djelovanja s hijerarhijski organiziranim informacijama o podatcima, alarmnim sustavom i prikazom rezultata u vidu web GIS preglednika. Svi će moduli biti integrirani u jedinstvenu GDi Ensemble FloodSmart platformu spremnu za korištenje u stvarnom okruženju.

Kontakt osoba za više informacija:

Dr.sc. Tihomir Frangen

E-mail: tfrangen@hgi-cgs.hr

Tel: +385 1 6160 812

Skip to content