Home > institut > geoportal > Osnovna geološka karta Republike Hrvatsek 1:50.000

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50.000

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50.000 kontinuirano se izrađuje na Zavodu za geologiju.

Izrađeni listovi prikazani su sivom bojom na shemi listova (sa poveznicom na prikaz lista).

Cijena jednog lista (90x70cm):
750 Kn (+PDV) mat 120 g
1000 Kn (+PDV) jednostrano plastificirano
1250 Kn (+PDV) obostrano plastificirano
(popust 20 % za 5 listova na jednoj narudžbi, 40% za 10 listova na jednoj narudžbi)

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50.000 - shema listova:

 

Map cres cres cres


Narudžbe i kupovina geoloških  karata

 

Tel: 01 6160 888
Zagreb, Sachsova 2
Pogledajte plan grada

Telefon: +3851 6160 888

Pošaljite e-mail poruku

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Više o Institutu

 

lokacija na google map