Zagreb, 06. travnja 2009. god.

 

 

«NARODNE NOVINE»

10 000 ZAGREB

 

Molimo Vas da u «Narodnim novinama» objavite oglas sljedećeg sadržaja:

 

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Zagreb, Sachsova 2, u skladu s čl. 40. i 41. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto na pet godina:

1)  znanstveni suradnik/-ica ili više 2 izvršitelja  - na projektu: „Osnovna geološka karta RH 1:  50.000“

2)  viši znanstveni suradnik/-ica – 1 izvršitelj – na projektu: „Osnovna geološka karta RH 1: 50.000“

3) viši znanstveni suradnik/-ica – 1 izvršitelj – na projektu: „Strukturno – geomorfološka karta RH 1: 100.000“

 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete propisane čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dodatne uvjete propisane čl. 46. Statuta Instituta.

 

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

  1. životopis i domovnicu
  2. odluku o posljednjem izboru u znanstveno zvanje sukladno čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  3. dokaze o dodatnom uvjetu – iskustvo u programiranju, rukovođenju i izvođenju istraživanja na navedenom projektu.

 

Prijave s potrebnim podacima treba poslati do 17. travnja 2009. godine u zatvorenim omotnicama s naznakom «za natječaj – pod točkom 1, točkom 2 ili točkom 3.“.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

 

 

R A V N A T E L J

 

 

Dr. sc. Josip Halamić, dipl. ing. geol.