- Natječaji

Home > Dokumenti : Natječaji

Natječaji

Natječaj za izbor na radna mjesta "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": znanstveni savjetnik/-ca, prvi izbor iz područja tehničkih znanosti: polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": znanstveni suradnik/-ca iz područja prirpdnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": znanstveni savjetnik/-ca, prvi izbor - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto "popuna upražnjenih sistematiziranih ranidnih mjesta": stručni savjetnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na upražnjeno sistematizirano radno mjesto IV vrste: radno mjesto IV vrste, m/ž– (portir), 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za odsutstvo za vrijeme bolovanja

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: viši znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj; viši znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: stručni suradnik/-ca (geološke struke) - 2 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka projekta

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: 1. stručni savjetnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj; 2. viši stručni suradnik/-ca u sutavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj.

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: viši stručni suradnik/-ca u sutavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj.

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti:polje geologija - 1 izvršitelj.

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: „popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta“: poslijedoktorand/-ica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: viši stručni savjetnik/-ica (geološke struke) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka projekta

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto IV vrste: radno mjesto IV vrste, m/ž– (spremačica), 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za odsutnu radnicu

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta": viši znanstveni suradnik/-ca iz područja tehničkih znanosti

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta": viši informatički referent

Natječaji

 

Ispravak internog natječaja za izbor i imenovanje predstojnika zavoda

Natječaji

 

Interni natječaj za izbor i imenovanje predstojnika zavoda

Natječaji

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta

Natječaji

 

Popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaji

 

Ispravak natječaja

Natječaji

 

Natječaj viši stručni suradnik/-ca - projekt DARLINGe

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

tajnica

Natječaji

stručni savjetnik

Natječaji

znanstveni novaci

Natječaj stručni suradnik

Natječaj viši znanstveni suradnik

natječaj za radno mjesto znanstveni suradnik