PROGRAM KONGRESA
28.09.2005.
29.09.2005.
30.09.2005.
01.10.2005.
02.10.2005.
  EKSKURZIJE

  Polazak autobusa na pretkongresne ekskurzije A1 i A2
  ispred Pošte 2 u Branimirovoj ulici (kod Glavnog kolodvora)
  u 8 sati 27. rujna 2005.  Ekskurzije su proračunate na osnovi 15-55 sudionika. U slučaju većeg broja prijava za pojedine ekskurzije sudionici će biti odabrani na temelju redoslijeda uplata.


  Pretkongresne ekskurzije (A)
  --------------------------------------------------------------------------------
  A1- MINERALNE SIROVINE SJEVERNE HRVATSKE (stratigrafija - sedimentologija - tehnologija) 2 dana;

  Voditelji: Željko KASTMÜLLER, Tonći GRGASOVIĆ, Boris KRUK, Boris LUKŠIĆ, Željko MIKLIN, Damir SLOVENEC, Jasna TADEJ, Vlado TIŠLJAR

  1. DAN 27.09.2005.
  ZAGREB - . CIGLENICA (pregled jezgara bušotina polja Molve) - KUTINA - GOJLO - JAGMA (ležište kvarcnog pijeska) - LIPIK - DARUVAR (termalna voda, lječilišni turizam) - VIROVITICA - . KALINOVAC (tehnološka i pitka voda iz bušotina) - . MOLVE (plinsko polje - geološka građa, eksploatacija) - ĐURĐEVAC (noćenje)

  2. DAN 28.09.2005.
  ĐURĐEVAC - . VARAŽDINSKE TOPLICE (bunari s termalnom vodom, rimske iskopine) - HRASTOVEC (tunel) - . LJUBEŠĆICA (kamenolom u trijaskim vapnencima) - . HRUŠKOVEC (kamenolom u bazičnim magmatskim stijenama) - ZAGREB - KARLOVAC - . ILOVAC (pijesci i ciglarske gline ) - OPATIJA

  Cijena ekskurzije: 950 kn (125 €) - uključuje prijevoz, hranu i smještaj.

  --------------------------------------------------------------------------------
  A2 - KRŠKI DINARIDI (biostratigrafija-paleontologija-tektonika)2 dana;

  Voditelji: Ivo VELIĆ, Ivan BLAŠKOVIĆ, Dubravka KLJAJO, Davor POLLAK, Jasenka SREMAC

  1. DAN 27.09.2005.
  ZAGREB - KARLOVAC - JOSIPDOL (tunel) - . MODRUŠ (navlačna tektonika u jurskim i krednim naslagama ) - . MODRUŠ JUG (naslage barema, apta i alba) - . BRINJE (naslage gornje jure i Jelar breče) - . KUTEREVO (sklonište za napuštene medvjediće) - KRASNO (noćenje)

  2. DAN 28.09.2005.
  KRASNO - GOSPIĆ - . BRUŠANE (gornji perm, granica perm - trijas) - . PARIPOV JARAK (biolititi srednjeg perma) - . KUBUS (plitkovodni vapnenci donje jure) - . VINODOL (kreda - paleogen, tektonika) - OPATIJA

  Cijena ekskurzije: 990 kn (130 €) - uključuje prijevoz, hranu i smještaj.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Postkongresna ekskurzija (B)

  B1 - KRŠKI DINARIDI (hidrogeologija - inženjerska geologija) 1 dan;

  Voditelji: Ranko BIONDIĆ, Vladimir JURAK, Sanja KAPELJ, Željko MIKLIN, Željko MLINAR, Ante PAVIČIĆ, Željko ŠTEFANEK

  02.10.2005.
  OPATIJA - BAKAR - . NOVI VINODOLSKI - . SLANI POTOK (ekscesivna erozija u naslagama fliša)-TRIBALJ(akumulacijskojezeroHE Vinodol ) - tunel TUHOBIĆ - . FUŽINE (klizište i jezero Bajer, Špilja vrelo) - . LOKVARKA - KRIŽ POTOK (hidrogeološki aspekt zaštite krških vodonosnika Gorskog kotara) - . IZVOR KUPICE (krško vrelo) - DELNICE - ZAGREB

  Cijena ekskurzije: 500 kn (65 €) - uključuje prijevoz i ručak.

  U sklopu VII. ALPINE WORKSHOP-a postoji mogućnost organizacije postkongresne ekskurzije. Dodatne informacije će biti objavljene na web stranici Kongresa.

  .: natrag na vrh :.
 
  UPLATA KOTIZACIJE:
  - do 31. svibnja 2005.
  ..1100kn; 150€
  - do 01. lipnja 2005.
  ..1500kn; 200€
 
  UPLATA EKSKURZIJE:
  - A1 950kn (125 €)
  - A2 990kn (130 €)
  - B1 500kn (65 €)
 
  Pretkongresna ekskurzija:
  27.-28. rujna 2005. godine
 
  Otvaranje kongresa:
  29. rujna 2005. godine
 
  Zatvaranje kongresa:
  01. listopada 2005. godine
 
  Postkongresna ekskurzija:
  02. listopada 2005. godine