Home > Institut > Novosti > 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem

Održana 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem


Tekst i fotografije
Dr.sc. Miron Kovačić,
urednik web stranice HGI

 

Pod motom HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA u Opatiji je od 18. do 21. svibnja 2011. godine održana peta hrvatska konferencija o vodama.

Organizatori konferencije bili su: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatski savez građevinskih inženjera,Hrvatsko biološko društvo, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatsko društvo za velike brane, Hrvatsko društvo za zaštitu voda, Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko geografsko društvo, Hrvatsko geološko društvo, Hrvatsko hidrološko društvo, Hrvatsko ihtiološko društvo, Hrvatsko meteorološko društvo, Hrvatsko tloznanstveno društvo i Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo.

Tradicionalno su glavni suorganizator konferencije bile Hrvatske vode.

Visoki pokrovitelji konferencije bili su predsjednik Republike Hrvatske prof.dr. Ivo Josipović i predsjednica Vlade Republike Hrvatske gospođa Jadranka Kosor, a pokrovitelj je bila Primorsko-goranska županija.

Počasni odbor konferencije sačinjavali su istaknuti predstavnici vlasti i dužnosnici: Ivan Jarnjak, predsjednik Nacionalnog vijeća za vode, Božidar Pankretić, potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Branko Bačić, ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zdravko Krmek, državni tajnik za vodno gospodarstvo, Nikola Ružinski, državni tajnik za zaštitu okoliša i Jadranko Husarić, generalni direktor Hrvatskih voda.

U znanstveno-stručnom odboru konferencije bili su: Danko Biondić (predsjednik), Mara Artuković, Sanja Barbalić, Nenad Domijan, Anita Filipčić, Marjana Gajić - Čapka, Danko Holjević, Marko Josipović, Zlatica Kozarac, Grozdan Kušpilić, Ozren Larva, Nenad Leder, Davor Malus, Jure Margeta, Josip Marušić, Vladimir Mićović, Zlatko Mihaljević, Zoran Nakić, Nevenka Ožanić, Mladen Petričec, Anđelka Plenković - Moraj, Davor Romić, Josip Rupčić, Siniša Širac, Jasna Šoštarić, Lidija Tadić, Dušan Trninić, Elvira Vidović, Damir Viličić, Tatjana Vlahović, Darija Vukić Lušić i Ranko Žugaj.

Organizacijski odbor konferencije radio je u sastavu: Danko Holjević (predsjednik), Danko Biondić, Marko Ćorić, Gorana Ćosić - Flajsig, Gordan Gašparović, Stjepan Kamber, Elizabeta Kos, Željko Mažar, Ervino Mrak, Ivica Plišić i Zvonimir Sever.

Na konferenciji se o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj u uvjetima klimatskih promjena raspravljalo u okviru četiri znanstveno-stručne teme:
1. Stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi – oborine, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more (65 radova);

2. Sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti (23 rada);

3. Sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – stanje i razvojni projekti (20 radova);

4. Vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti (9 radova).

U okviru navedenih tema održana su i četiri (4) predavanja po pozivu.

Ukupno je na 5. hrvatskoj konferenciji o vodama, kao usmeno izlaganje ili poster, predstavljen 121 rad. Radove izložene na konferenciji (osim onih po pozivu) recenzirali su članovi Znanstveno-stručnog odbora konferencije, a tiskani su na 1258 stranica bogato opremljenog Zbornika radova konferencije (Izdavač: Hrvatske vode; urednici: Danko Biondić, Danko Holjević i Ljudevit Tropan). Radovi su izlagani u 12 sekcija tijekom 19. i 20. svibnja u prostorima kongresnog centra hotela Adriatic u Opatiji. U radu konferencije sudjelovalo je oko 250 znanstvenika i stručnjaka raznih struka koje se bave vodama (građevinari, hidrolozi, geolozi, meteorolozi, biolozi, kemičari i dr.). Većina sudionika došla je iz Hrvatske, a bilo ih je i iz Slovenije, Austrije, Srbije, Makedonije, Rusije te Bosne i Hercegovine.

U subotu 21. svibnja organizirana je stručna ekskurzija kroz Istru kojom prilikom je šezdesetak sudionika bilo informirano o više zanimljivi tema. Voditelji ekskurzije bili su Stjepan Kamber i Marko Ćorić iz VGO Rijeka, a na posjećenim lokalitetima govorili su stručnjaci koji na njima rade (više u foto prezentaciji).
U središtu Istre, gradu Pazinu, sudionici ekskurzije su se upoznali s poviješću grada, posjetili Muzej grada Pazina i Etnografski muzej Istre te razgledali monumentalni prirodni fenomen – Pazinsku jamu. U Pazinu su informirani o poplavama Pazinskog potoka i o sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, koji su razgledali. U Svetom Lovreču su bili upoznati s koncepcijom odvodnje Poreštine te pregledali uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Na višenamjenskom vodnom objektu, akumulaciji Butoniga, sudionici ekskurzije informirani su o koncepciji integralnog upravljanja vodom u Istri. Nakon toga, razgledali su vodopskrbni sustav Butoniga s uređajima za kondicioniranje vode.

Osim stručnog rada, na konferenciji se, kao i inače, našlo vremena i za obnavljanje starih poznanstava i stjecanje novih te za ugodno druženje tijekom slobodnog vremena, tako da će ona svim sudionicima ostati u dobrom sjećanju.

 

Znanstvenici i stručnjaci iz HGI (u nekim radovima sa suradnicima iz drugih ustanova) na konferenciji su prezentirali sljedeće radove:

Josip Terzić, Siniša Širac, Slobodan Miko, Gerhard Kuschnig, Mojca Lukšić: THE CC-WATERS PROJECT: PROJECT PRESENTATION WITH SPECIAL REFERENCE TO PILOT SITES IN CROATIA

Josip Rubinić, Bojana Horvat, Josip Terzić, Tomislava Bošnjak: ANALIZA KLIMATSKIH PROMJENA / VARIJACIJA NA PILOT PODRUČJIMA U HRVATSKOJ

Mladen Kuhta, Željka Brkić: TEMPERATURE CHARACTERISTICS OF LAKE VRANA ON THE ISLAND OF CRES

Ozren Larva, Tamara Marković, Vinko Mraz: PROMJENA IZDAŠNOSTI IZVORIŠTA „PAŠINO VRELO“ – UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA ILI DUGOGODIŠNJE EKSPLOATACIJE PODZEMNE VODE ?

Miron Kovačić, Staša Borović, Izidora Marković: GEOTERMALNE VODE REPUBLIKE HRVATSKE: KORIŠTENJE I TURISTIČKA VALORIZACIJA

     

 

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718