Home > Institut > novosti

Godišnja izvješća Hrvatskog geološkog instituta

Za novosti:

Dr. sc. Josip Terzić
Urednik Godišnjeg izvješća HGI

Publikacija „Godišnje izvješće“ Hrvatskog geološkog instituta izlazi već sedam godina. U njoj su kratkim i sažetim tekstovima opisane sve najvažnije aktivnosti instituta tijekom prethodne godine. Tekstovi se pišu kratko i sažeto, u što manje znanstvenom žargonu, kako bi na popularan način predstavili institutske aktivnosti, sa što većim brojem atraktivnih grafičkih priloga. Osim standardnih tekstova, kao što su „Uvodnik“ koji piše ravnatelj i „Zavodi“ koje pišu predstojnici, obavezan sadržaj Godišnjeg izvješća je prikaz rada na programu geoloških karata. Voditelj svake tematske karte prikazuje aktivnosti na svojem projektu. Do broja za 2010., uz te obavezne tekstove, u zasebnim su prilozima bili su opisivani svi znanstveni i međunarodni projekti. Ipak, zbog mogućeg povećanja broja ovakvih projekata u budućnosti, od 2011. je odlučeno kako svaki zavod treba odabrati po dva do tri projekta, bez obzira na to jesu li domaći ili međunarodni, znanstveni ili stručni – bitno je da ti projekti na najbolji način oslikavaju aktivnosti zavoda u prethodnoj godini. U „Godišnjacima“ su opisivani i posebni događaji ukoliko ih je tijekom godine bilo, kao što su npr. proslava 100 obljetnice Instituta ili održavanje IV. hrvatskog geološkog kongresa (u suorganizaciji HGI-a).

godišnjak 2006

Prvi broj „Godišnjeg izvješća“ je tiskan 2006. (broj za 2005.) kada su urednici bili Tvrtko Korbar i Ranko Biondić. Od 2007. Ranka Biondića zamjenjuje Josip Terzić, koji je od broja za 2009. jedini urednik. Tehnički urednik je do 2010. godine bio Mario Dolić, kada taj posao zajedno s organizacijom tiska preuzima tvrtka Laserplus d.o.o. Osim urednika, urednički odbor je sastavljen od svih prvih autora pojedinih tekstova u „Godišnjem izvješću“. Tijekom godina naklada je varirala od 300 do 600 primjeraka. Primjerak časopisa šalje se na nekoliko desetaka adresa u Europi – članicama Europskih geoloških službi (EuroGeoSurveys) – te je publikacija tako već postala poznata u stručnoj javnosti širom kontinenta. Na isti način knjižnica HGI-a dobiva slične publikacije drugih geoloških službi i vidljivo je kako naš časopis ne zaostaje niti za najboljima od njih. „Godišnje izvješće HGI“ također se distribuira na brojne adrese u Hrvatskoj, pa tako svoj primjerak dobivaju brojne institucije, ministarstva i službe s kojima smo na bilo koji način poslovno vezani, a također i svi ostali javni znanstveni instituti u zemlji. Sada već sedmogodišnje iskustvo objavljivanja ove publikacije pokazalo je punu opravdanost njenog postojanja jer se ovdje prikazani materijali često koriste pri izradama višegodišnjih izvješća razne vrste. Čitanjem tih sedam brojeva „Godišnjaka“ moguće je (između ostaloga) pratiti kretanje broja zaposlenika Instituta po stručnoj spremi ili prema zavodima, pratiti trendove institutskog proračuna po pojedinim stavkama, pratiti promjene u znanstvenom vijeću ili upravnom odboru, dobiti jasan uvid u aktivnosti svakog pojedinog zavoda u znanosti ili na tržištu, a posebno u radnje vezane uz „Osnovne geološke karte“, moguće je pratiti trendove međunarodne suradnje kao i sve publikacije djelatnika instituta: od doktorskih disertacija i članaka citiranih u najjačim svjetskim tercijarnim bazama, do kongresnih priopćenja i sažetaka. Osim toga, u „Godišnjaku“ se uvijek nalazi novi popis zaposlenika HGI-a s adresama elektronske pošte i brojem telefona.

godišnjak 2009

Od novog broja, čiji se izlazak iz tiska očekuje tijekom ljeta 2012 (broj za 2011), očekuje se s jedne strane nastavak tradicije sa sada već karakterističnim dizajnom; a s druge strane određene promjene i noviteti usmjereni prije svega na smanjenje zastupljenosti teksta u odnosu na grafiku i odjeljivanje četiriju zasebnih cjelina. Tako će „Godišnje izvješće 2012“ biti podijeljeno u: (1) Uvodni dio (organizacija, brojke i činjenice); (2) Geološke karte – temeljna djelatnost; (3) Odabrani projekti; i (4) Publikacije.

Godišnja izvješća HGI (Annual Reports CGS) mogu se pregledati na web stranici HGI.