Home > Institut > Novosti > 4. Hrvatski geološki kongres > Ekskurzija B 3

4. Hrvatski geološki kongres - ekskurzija B3

Razvitak predgornog bazena Dinarida: fliš i molasa sjeverne Dalmacije

Evolution of a Dinaric foreland basin fill: flysch and molasse of North Dalmatia

Tekst:  Duje Kukoč

 

Kao jedna od postkongresnih ekskurzija 4. Hrvatskog geološkog kongresa organizirana je dvodnevna ekskurzija kroz fliševe i prominske naslage sjeverne Dalmacije (Excursion B3 – Evolution of a Dinaric foreland basin fill: flysch and molasse of North Dalmatia). Autori i vodiči ekskurzije bili su prof. dr. sc. Lubomir Babić, prof. dr. sc. Jožica Zupanič i dr. sc. Borna Lužar-Oberiter. Ukupno 11 hrvatskih i slovenskih geologa odlučilo se za ovu ekskurziju. Unatoč kiši i lošem vremenu ekskurzija je ponudila cjelovit i zanimljiv prikaz razvoja paleogenskog foreland bazena na području od Drniša do Maslenice. Na put smo krenuli u rano jutro 16. listopada, te prošli kroz ukupno 17 točaka na kojima smo vidjeli facijese karakteristične za foreland bazen, od baze fliša do aluvijalnih konglomerata u najvišem dijelu prominskih naslaga. Sigurno jedan od najzanimljivijih profila na ekskurziji bio je onaj uz cestu iznad manastira Krka, na kojem smo, u ukupnoj debljini od približno 150 m, vidjeli regresivne šelfne naslage s mnoštvom sedimentnih struktura i tekstura koje bi lako poslužile kao izvrstan izdanak na terenskoj nastavi iz sedimentologije. Kiša, koja je usporila napredovanje ekskurzije drugog dana, nije nas omela da obiđemo sve predviđene lokalitete, pa čak i one koji su u vodiču navedene kao „opcionalne“. Ekskurzija je završila povratkom u Zagreb u večernjim satima 17. listopada.

Iako su neki od lokaliteta s ekskurzije već ranije opisani u literaturi, nekoliko je puta tijekom dva dana izražena potreba i želja za integralnim prikazom razvoja ovog bazena koji bi se objavio u nekom od međunarodnih časopisa ili kao monografija. Ideja je time zanimljivija ako se zna da su neki od lokaliteta opisani pa prvi puta u vodiču ove ekskurzije, koji je očito plod dugogodišnjeg ozbiljnog i sistematičnog terenskog rada na ovom području. Zahvalni smo profesoru Babiću na njegovom vodstvu, te iscrpnim informacijama na svakom lokalitetu (često popraćenim terenskim skicama). Žao nam je što i profesorica Zupanič nije bila u mogućnosti biti s nama na putu, pa joj se ovom prilikom zahvaljujemo. Zahvaljujemo se i dr. sc. Borni Lužar-Oberiteru ne samo na njegovom stručnom vođenju nego i besprijekornoj tehničkoj organizaciji ekskurzije.

     

 

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Knjiga sažetaka - Abstracts Book

abstracts