Home > Institut > Novosti > 4. Hrvatski geološki kongres > Ekskurzija A 2

4. Hrvatski geološki kongres

Ekskurzija A2

Tekst:  Staša Borović

bus

Voditelj dr. sc. Tonći Grgasović pozdravlja sudionike ekskurzije (foto S. Borović)

Tema pretkongresne ekskurzije A2 bili su hrvatski Dinaridi, njihova geologija, hidrogeologija i mineralne sirovine koje se u njima nalaze.  Voditelji ekskurzije bili su Tonći Grgasović, Tamara Marković, Vili Pencinger i Josip Terzić, a ukupno je bilo 27 sudionika.

Prvog dana ekskurzije smo posjetili Plitvička jezera i izvore rijeke Gacke.

Na Plitvicama smo doznali mnogo o ulozi slabije propusnih gornjotrijaskih dolomita na formiranje jezera, utjecaju živih organizama na formiranje sedre kao produkta složenog međudjelovanja biokemijskih i geokemijskih procesa te o ugroženosti ovog nacionalnog parka antropogenom eutrofikacijom koja raste zbog velikog broja posjetitelja parka.

slap

Zainteresirani slušatelji ispred vodopada Sastavci (foto S. Borović)

Nakon toga smo krenuli u obilazak triju najznačajnijih vrela Gacke: Majerovog i Tonkovića vrila te Pećine. Sustav izvora rijeke Gacke strateški je važan jer ima potencijal za zadovoljavanje potreba za vodoopskrbom regije. Mjerenjem omjera stabilnih izotopa utvrđeno je da se izvorske vode prihranjuju iz oborina. Opasnosti koje prijete ovim izvorištima su povećanje koncentracije klorida (utjecaj soljenja autoceste) te mikrobiološko zagađenje za vrijeme visokih voda (domaćinstva bez kanalizacije i ispiranje površine terena).

gacka

Dr. sc. Tamara Marković tumači problematiku slijeva Gacke ispred mlinica na Majerovom vrilu (foto S. Borović)

Ova su vrela i turistički valorizirana pa su tako na Majerovom vrilu obnovljene tradicionalne mlinice, a pokušava se revitalizirati i ribolovni turizam koji je tradicija ovog kraja (pastrve).

Nakon razgleda vrela Gacke zaputili smo se u Gospić gdje smo prenoćili u hotelu "Ana", a domaćini su nam nakon večere ljubazno dopustili da druženje uz društvene igre, pjesmu i ples nastavimo u društvenoj dvorani.

hotel

Večernje geološko druženje u hotelu Ana u Gospiću (foto S. Borović)

Drugog dana ekskurzije na red je došao obilazak profila na Velebitu te posjet Obrovcu i Benkovcu.

Na Velebitu smo pratili stratigrafski profil perm – trijas – jura – oligocen cestom Sv. Rok – Mali Alan – Tulove grede. Naravno, vidjeli smo mnogo zanimljivih izdanaka, ali kao najupečatljivije mogli bismo izdvojiti veliku slojnu plohu sa veoma izraženim desikacijskim pukotinama, litiotidne vapnence sa strujno orijentiranim ljušturama, kao i izdanak gdje su litiotidi u položaju rasta (što je rijetkost) te kamenolom crvenih Jelar – breča kod Tulovih greda.

pukotine

Desikacijske pukotine (foto M. Brlek)

Zatim smo se zaputili na lokalitet Karamarkuša gdje je površinskom eksploatacijom izvađeno oko 100.000t paleogenskog boksita visoke kvalitete (50% Al2O3).

Posljednja točka ekskurzije bilo je brdo Mejanica gdje se eksploatira tzv. benkovački kamen. Zbog eksploatacije tamo su otvoreni brojni lijepi profili te otkrivene cijele slojne plohe. Na profilima smo mogli vidjeti različite laminacije, a na slojnim plohama ihnofosile te zapravo cijeli lokalitet nalikuje na predavaonicu za sedimentologiju na otvorenom.

fosili

Ihnofosili u Benkovačkom kamenu (foto M. Brlek)

Time je ekskurzija završena, a sudionici su se uputili u Solaris na daljnje stručno usavršavanje na 4. hrvatskom geološkom kongresu.

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Knjiga sažetaka - Abstracts Book

abstracts